เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019”

MULTIMILLIONAIRE THAILAND

4 November 2019

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2019 ครั้งที่ 23 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและตัวแทนดีเด่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแบบครบวงจรที่พรั่งพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มากกว่า 1,500 หลักสูตร อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์


Read More : www.muangthai.co.th