LAUNCHING MEA E-FIX APPLICATION PROFESSIONAL ELECTRICAL INSTALLATION SERVICE

LAUNCHING MEA E-FIX APPLICATION PROFESSIONAL ELECTRICAL INSTALLATION SERVICEการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของประชาชนจำนวนมากที่ขอใช้บริการช่างไฟฟ้า แต่อาจไม่มั่นใจถึงมาตรฐานการติดตั้ง และคุณภาพงานบริการ ตลอดจนขาดความสะดวกในด้านช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมืองมหานคร จึงมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน MEA E-Fix แพลตฟอร์มกลางที่ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสรรช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ MEA เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยยิ่งขึ้น MEA E-Fix ในปัจจุบันได้เปิดระบบงานบริการในประเภทการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 5 ประเภท คือ งานติดตั้งระบบแสงสว่าง งานวงจรเต้ารับ งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น งานวงจรกริ่งไฟฟ้า และงานติดตั้งสายดินของเมนเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานได้ง่ายๆ เพียงเลือกประเภทของงาน ระบุจำนวนจุดที่ต้องการติดตั้งพร้อมแนบภาพประกอบและระบุตำแหน่งสถานที่ กำหนดวันและเวลาที่สะดวกในการรับบริการ และการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด หรือบัตรวีซ่าการ์ด หรือผ่านโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพียงเท่านี้ก็สามารถรับบริการได้ในทันที พร้อมรับประกันระยะเวลาการติดตั้งนาน 3 เดือนทั้งนี้ที่ผ่านมา MEA ได้ดำเนินโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพในการเปิดอบรมให้แก่ช่างไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะต่อยอดโครงการฯ และมอบบริการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการกำหนดคุณสมบัติของช่างไฟฟ้าที่ให้บริการในระบบแอปพลิเคชัน MEA E-Fix ต้องเป็นช่างที่ผ่านการอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รวมถึงต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าแอปพลิเคชัน MEA E-Fix ของ MEA ตลอดจนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android โดยค้นหาชื่อ MEA E-Fix นอกจากนี้ MEA ยังได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแบ่งปันความสุขให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกบ้านกับโครงการหารคนละครึ่ง ตั้งแต่วันนี้-กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลการใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง

Metropolitan Electricity Authority
Tel : 1130
Website : www.mea.or.th