16-0-0 ตรว. ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก ซอย 11 หน้าจะกว้างประมาณ 120 เมตร

16-0-0 ตรว. ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก ซอย 11 หน้าจะกว้างประมาณ 120 เมตรLocation : Google Maps

Description :
แปลงนี้มีเนื้อที่ 16-0-0 ตรว. 
หน้าจะกว้างประมาณ 120 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง
แปลงใหญ่ 12 ไร่  |  แปลงเล็ก 4 ไร่  
ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก ซอย 11

Nearby : 
สำนักงานเขตหนองจอกประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 4 กิโลเมตร 
ตลาดหนองจอก 4 กิโลเมตร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต BigC, Tesco, Lotus, Tops, Macro  ประมาณ 4 กิโลเมตร 

BILLIONAIRE TRADE