29-2-18 ตรว. ถนนคลองสิบเอ็ด หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนเลียบคลองสิบเอ็ด

29-2-18 ตรว. ถนนคลองสิบเอ็ด หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนเลียบคลองสิบเอ็ด


Location : Google Maps

Description :
แปลงนี้มีเนื้อที่ 29-2-18 ตรว.
ตั้งอยู่ที่ถนนคลองสิบเอ็ด หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนเลียบคลองสิบเอ็ด

Nearby : 
สำนักงานตำรวจนครบาลประชาสำราญ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
สำนักงานตำรวจนครบาลลำหิน 2 กิโลเมตร
ศูนย่อยโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1 กิโลเมตร
สำนักงานเขตหนองจอก ประมาณ 6 กิโลเมตร 
ตลาดหนองจอก 6 กิโลเมตร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต BigC, Tesco, Lotus, Tops, Macro ประมาณ  6 กิโลเมตร 

BILLIONAIRE TRADE