29-3-88 ตรว. ถนนเลียบคลองลำเจดีย์ หน้าที่ติดคลองลำเจดีย์ หน้ากว้างประมาณ 100 เมตร ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านพิงพัก

29-3-88 ตรว. ถนนเลียบคลองลำเจดีย์ หน้าที่ติดคลองลำเจดีย์ หน้ากว้างประมาณ 100 เมตร ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านพิงพัก


Location : Google Maps

Description :
แปลงนี้มีเนื้อที่ 29-3-88 ตรว.
ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองลำเจดีย์ ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านพิงพัก – มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้ากว้างประมาณ 100 เมตร หน้าที่ติดคลองลำเจดีย์

Nearby : 
สำนักงานตำรวจนครบาลลำหินประมาณ 2 กิโลเมตร 
สำนักงานเขตหนองจอกประมาณ 10 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 10 กิโลเมตร 
ตลาดหนองจอก 10 กิโลเมตร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต BigC, Tesco, Lotus, Tops, Macro  ประมาณ 10 กิโลเมตร 

BILLIONAIRE TRADE