46-0-49 ตรว. ถนนผดุงพันธุ์ หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนผดุงพันธุ์

46-0-49 ตรว. ถนนผดุงพันธุ์ หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนผดุงพันธุ์Location : Google Maps

Description :
แปลงนี้มีเนื้อที่ 46-0-49 ตรว.  
ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพันธุ์ หน้ากว้างประมาณ 50 เมตร หน้าที่ติดถนนผดุงพันธุ์

Nearby : 
สำนักงานตำรวจนครบาลหนองจอกประมาณ 2 กิโลเมตร
สำนักงานเขตหนองจอกประมาณ 2 กิโลเมตร
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2 กิโลเมตร 
ตลาดหนองจอก 2 กิโลเมตร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต BigC, Tesco, Lotus, Tops, Macro  3 กิโลเมตร

BILLIONAIRE TRADE