350 ไร่ หน้าจะกว้างประมาณ 800 เมตร ลึก 850 เมตร

350 ไร่ หน้าจะกว้างประมาณ 800 เมตร ลึก 850 เมตรLocation : Google Maps

Description :
แปลงนี้มีประมาน 350 ไร่ หน้าจะกว้างประมาณ 800 เมตร ลึก 850 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง
แปลงบน 170 ไร่  |  แปลงล่าง 180 ไร่  
ตั้งอยู่ที่ถนนยังพัธนาห่างจากสำนักงานเขตประมาณ 6 กิโลเมตร 

Nearby : 
โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ 7 กิโลเมตร 
ตลาดหนองจอก 6 กิโลเมตร 
สำนักงานตำรวจหนองจอก 6 กิโลเมตร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต BigC, Tesco, Lotus, Tops, Macro  ประมาณ 6 กิโลเมตร

BILLIONAIRE TRADE