KIATNAKIN PHATRA EDGE ตัวช่วยทุกเรื่องการลงทุน

KIATNAKIN PHATRA EDGE ตัวช่วยทุกเรื่องการลงทุน

Kiatnakin Phatra Edge ผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้แนวคิด ตัวช่วยทุกเรื่องการลงทุน เพื่อช่วยสร้างและดูแลพอร์ตลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเป้าหมายที่คุณต้องการ พร้อมเป็นที่ปรึกษาในด้านการเงินและการลงทุน

Investment Advisor
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมคำแนะนำในการบริหารพอร์ต อัพเดตสถานการณ์การลงทุน และช่วยติดตามผล ด้วยบริการ 6-Month Portfolio Review เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าการลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้

Financial Solution Center
ทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการลงทุน การวางแผนทางการเงินเบื้องต้น และบริการรอบด้านที่มากกว่าใคร เพื่อให้การลงทุนของคุณได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Holistic Financial Planning
วางแผนการเงินและการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนภาษี แผนเตรียมตัวเกษียณ แผนเพื่อการศึกษาบุตร รวมถึงแผนทางการเงินประเภทอื่นๆ ด้วยบริการแบบ Tailor-Made เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณโดยเฉพาะ ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุน ลดทอนความเสี่ยง และเพิ่มพูนผลตอบแทน

Investment Opportunities
โอกาสที่เปิดกว้างให้คุณมีอิสระในการเลือกลงทุน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งหุ้น หุ้นกู้ Structured Products รวมถึงกองทุนรวมจากหลากหลายบลจ. ชั้นนำระดับโลก พร้อมคำแนะนำในการลงทุนจากทีม CIO Office ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

One Report
สรุปภาพรวมการลงทุนไว้ในที่เดียวด้วย Consolidated Report พร้อมทั้งมีการแสดงข้อมูลและรายละเอียดการเติบโตของสินทรัพย์ทุกประเภท และอัตราผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอของคุณ ครบ จบ ง่าย ในที่เดียว Online Platform เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและติดตามการลงทุนด้วยการเข้าถึงการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน

Online Platform
ซึ่งสามารถทำรายการซื้อขายกองทุนรวม หุ้นและอนุพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อ่านบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว คำแนะนำการลงทุน รวมไปถึงเช็กความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนได้ง่ายๆ ในที่เดียว

PROMOTION!
เปิดบัญชีเพื่อการลงทุน Kiatnakin Phatra Edge รับ iPhone 12 หรือของสมนาคุณอื่นๆ เมื่อมีเงินลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด วันนี้-31 ธันวาคม 2563

MULTIMILLIONAIRE THAILAND
Kiatnakin Phatra Edge บริการสำหรับนักลงทุน
ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป