5 MISTAKES IN RETIREMENT PLANNING “การออมเงินเพื่อการเกษียณมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนเกษียณ”

5 MISTAKES IN RETIREMENT PLANNING “การออมเงินเพื่อการเกษียณมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนเกษียณ”

คุณใช้เวลาทั้งชีวิตออมเงินและลงทุนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายตามแผนเกษียณ แต่แล้วเมื่อคุณกำลังจะเกษียณในที่สุด คุณอาจประหลาดใจที่พบว่าการวางแผนเกษียณไม่หยุดลงเมื่อคุณเกษียณ ดังนั้นเพื่อให้คุณเดินทางไปถึงเป้าหมายชีวิตและการเกษียณได้อย่างราบรื่น นี่คือข้อผิดพลาด 5 ประการ ที่คุณสามารถเตรียมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นบทใหม่ในฐานะผู้เกษียณอายุ

“การออมเงินเพื่อการเกษียณมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนเกษียณ”

1. คิดว่าเงินที่ออมไว้มีมากเพียงพอ
หลายคนมักจะคิดว่าการจ่ายประกันสังคมและออมเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นั้นเพียงพอจนละเลยการวางแผนไป จึงทำให้เมื่อเกษียณอายุแล้วไม่ทราบถึงขอบเขตค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เงินที่สะสมมาสามารถรองรับได้ ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ที่เคยมีอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงินสะสมที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับวิถีชีวิตเดิมเหมือนช่วงก่อนเกษียณที่มีรายได้

2. ลงทุนเสี่ยงเกินตัว
เมื่อคุณอายุยังน้อย คุณจะสามารถเปิดรับการลงทุนที่เสี่ยงสูงเพราะคุณยังมีเวลาที่จะชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเข้าสู่วัยเกษียณการลงทุนของคุณต้องเปลี่ยนไป เพราะคุณจะต้องกันสินทรัพย์ที่สะสมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายแบบเดือนต่อเดือน และอาจต้องการใช้ชีวิตที่ไม่หรูหรามากเช่นเคยอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรกๆ ของการเกษียณอายุเมื่อคุณเริ่มถอนสินทรัพย์ออกจากกองทุนเพื่อเกษียณ สิ่งสำคัญคือการลงทุนต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวังยิ่งขึ้น เพราะมิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลาดที่ผันผวนอาจทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณสะดุด และอาจไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้เหมือนเดิม

3. ใช้เงินเก่งเหมือนก่อน
เช่นเดียวกับการลงทุนอย่างระมัดระวัง การแบ่งงบค่าใช้จ่ายก็ควรระมัดระวังมากขึ้นเช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หลังการเกษียณอายุที่คุณคาดการณ์ไว้สำหรับตัวคุณเอง แต่คุณต้องรักษามุมมองตามความเป็นจริงต่อภาวะการเงินของคุณ

เนื่องจากคุณไม่ได้รับเงินเดือนที่แน่นอนเหมือนเดิม หรืออาจทำงานน้อยลงและรายได้อาจไม่สูงเท่าที่เคยได้รับ เงินกองทุนเพื่อการเกษียณอายุที่มีมูลค่าสูงนี้อาจมีลักษณะเหมือนแหล่งสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ แต่การเกษียณอายุของคุณอาจยาวนานกว่า 30 ปี การรับคำแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินจึงอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะช่วยดูแลด้านการลงทุนของเงินดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถนำมาใช้ได้ในยามที่ต้องการและไม่พลาดผลตอบแทนที่คุณควรได้รับจากการลงทุน

4. ประเมินเงินทุนเพื่อการเกษียณต่ำไป
สมการของแผนเกษียณอายุมี 2 ด้าน ได้แก่ รายได้และรายจ่าย การคำนวณที่ผิดพลาดด้านใดด้านหนึ่งอาจทำให้ทั้งแผนผิดเพี้ยนไปทั้งหมด ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับแผนเกษียณที่หละหลวม คือ การคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงจนเกินไปไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้กองทุนเพื่อการเกษียณเติบโตไม่เพียงพอให้ใช้ไปจนบั้นปลายชีวิตและอีกประการ คือ การมองข้ามค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าบำรุงทิ่อยู่อาศัย ค่าทันตกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนเพื่อการเกษียณหมดเร็วกว่าแผนที่เคยวางไว้ หรือไม่สามารถรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่เคย

5. มองข้ามค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพสามารถเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดและในขณะเดียวกันก็มักเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมองข้าม เพราะคนส่วนใหญ่มีนายจ้างที่คอยมอบประกันสุขภาพตลอดชีวิตการทำงาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจสูงขึ้นในส่วนของค่าการดูแลสุขภาพเมื่อคุณเกษียณ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เกษียณคือการสร้างความคุ้มครองผ่านประกันสุขภาพเพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินที่คุณสะสมมาและสามารถมอบมรดกที่มีค่าให้กับคนที่คุณรัก

การออมเงินเพื่อการเกษียณนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนเกษียณ และนอกจากนั้นแล้ว ความเข้าใจในทางเลือกที่ช่วยปกป้องสินทรัพย์ที่คุณสะสมมาและจะต้องทยอยใช้ไปตลอดชีวิตเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้คุณเกษียณได้อย่างสบายใจ เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงเริ่มติดต่อและขอรับคำแนะนำการวางแผนเกษียณกับที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้

Investment by KKPFG