ทำไมต้องลงทุน OFFSHORE

ทำไมต้องลงทุน OFFSHORE

เมื่อ “ความเสี่ยง” ส่งผลโดยตรงกับ “การลงทุน” การกระจายการลงทุนแบบผสมผสานในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่ผลตอบแทนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลยุทธ์ที่นักลงทุนจัดการความเสี่ยง

การลงทุนในต่างประเทศ (Offshore Investment) เป็นหนึ่งในทางเลือกของการกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุด เพราะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะไม่เกิดวิกฤติขึ้นพร้อมกัน หากประเทศที่ใดที่หนึ่งเกิดวิกฤติ นักลงทุนจะไม่ขาดทุนหนักเท่าการมีพอร์ตลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ประเทศเดียว
Offshore Investment คือ คำตอบของการกระจายความเสี่ยง
1. ทางเลือกใหม่
สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนในต่างประเทศถือเป็นโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ที่สร้างผลตอบแทนโดยอาศัยแนวทางการลงทุนที่แตกต่าง แต่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของพอร์ต

2. ทางเลือกมากกว่า
หลากหลายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

กองทุนต่างประเทศสามารถเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลาย และมีกลยุทธ์การลงทุนให้เลือกมากกว่ากองทุนในประเทศที่มีนโยบายการลงทุนที่จำกัด

3. ค่าธรรมเนียมไม่ซ้ำซ้อน
ทางเลือกในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนตรงในกองทุนหลัก (Master Fund) แทนการซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund - FIF) ซึ่งจะช่วยบริหารต้นทุนได้ดีกว่าเดิม

Offshore Investment ช่วยยกระดับพอร์ตการลงทุนทั้งในแง่ การกระจายความเสี่ยง การบริหารต้นทุน รวมถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทชั้นนำและอุตสาหกรรมเฉพาะที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศมีข้อจำกัด และความเสี่ยงที่นักลงทุนควรเข้าใจ ได้แก่ ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และ ข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง

หากนักลงทุนสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้

“Offshore Investment” คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุน