THE SPREAD OF CORONAVIRUS OUTBREAK ASSOCIATED WITH FENG SHUI

THE SPREAD OF CORONAVIRUS OUTBREAK ASSOCIATED WITH FENG SHUI

ปี 2020 หรือปีหนูทอง ซึ่งหลายคนอาจจะมีความเข้าใจว่าเป็นปีที่ดีมีเงินทองไหลมาเทมา แต่ความเป็นจริงแล้วปี 2020 นี้กลับเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างไวรัส COVID-19 กันไปทั่วโลก โดยนักษัตรชวดสัญลักษณ์ของปีหนูนั้นสำหรับทางภูมิปัญญาจีนหมายถึง ธาตุน้ำ และคำว่าทองที่มาพร้อมกับปีหนูทองนั้นหมายถึง ธาตุทองหรือธาตุโลหะ ซึ่งทางภาษาอังกฤษก็ยังเรียกธาตุทองว่า Metal Element หมายถึงธาตุโลหะโดยไม่ได้หมายถึงทองคำ เพียงแต่คนไทยไม่เรียกว่าธาตุโลหะแต่เรียกธาตุทองแทน ซึ่งฟังแล้วดูดีเหมือนได้เงินได้ทองแต่กลับเป็นความเข้าใจที่ผิดๆ โดยสรุปแล้วปีหนูทองหมายถึงปีที่มีพลังธาตุน้ำและธาตุทองเป็นหลักนั่นเอง

ความหมายของธาตุน้ำและธาตุทองนั้นสามารถตีความได้หลายรูปแบบ โดยภูมิปัญญาจีนนั้นสามารถแบ่งทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นธาตุได้หมด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตาม จะถูกจัดแบ่งอยู่ในกลุ่มของ 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ปี 2020 นั้นเป็นพลังธาตุน้ำและธาตุทอง หมายถึงปีที่คนมีปัญหาป่วยเกี่ยวกับโรคระบบขับถ่ายและระบบทางเดินหายใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งปีนี้มีโรค COVID-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ร้ายแรงเข้ามาตรงกับพลังของธาตุทองส่วนคนที่มีโรคไตที่เกี่ยวข้องกับพลังธาตุน้ำก็เป็นส่วนสนับสนุนให้สามารถเสียชีวิตง่ายขึ้นหากมีโรค COVID-19 แทรกซ้อน นอกจากนี้ ธาตุน้ำยังตีความหมายถึงการเดินทาง เหมือนกระแสน้ำที่ไหลเวียนเชื่อมต่อกัน จึงทำให้เกิดการไหลเวียนของ COVID-19 ไปทั่วโลก

อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรค COVID-19 จะกระจายไปทั่วโลก แต่ในแต่ละประเทศก็ได้รับผลร้ายแรงไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งทางภูมิปัญญาจีนนั้นสามารถแบ่งแยกธาตุและนักษัตรต่างๆ เข้ากับแผนที่โลกได้ดังแผนผังภูมิปัญญาจีนนั้นจะแบ่งโลกในแกนแนวนอนเป็นทั้งหมด 5 โซนเป็นโซนธาตุต่างๆ คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการของปฏิกิริยาของธาตุทั้ง 5 เราก็จะเข้าใจได้ว่าโรคทางเดินหายใจที่ถือเป็นพลังธาตุทองนั้นจะมีผลร้ายหรืออ่อนแรงกำลังในโซนใดของโลกเราได้
1. โซนธาตุดินของโลก คือโซนที่พลังธาตุทองซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจมีกำลังแข็งแรงที่สุด เนื่องจากหลักปฏิกิริยาธาตุทางจีนนั้นธาตุดินคือธาตุที่ก่อเกิดธาตุทองให้แข็งแรง โดยความเป็นจริงแร่โลหะทุกชนิดก็มีต้นกำเนิดมาจากดินทั้งนั้น ดังนั้นหากประเทศไหนอยู่บริเวณโซนธาตุดินก็จะทำให้มีประชากรป่วยโรค COVID-19 ได้มากเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโรค COVID-19 ตามหลักนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีนบริเวณมณฑลหูเป่ย ล้วนอยู่ในโซนธาตุดินของภูมิปัญญาจีนทั้งสิ้น
2. โซนธาตุทองของโลก คือโซนที่ทำให้พลังธาตุทองที่หมายถึงทางเดินหายใจนั้นมีความแข็งแรงได้เช่นกัน เพราะโซนโลกและโรคทางเดินหายใจเป็นธาตุเดียวกัน แต่ความรุนแรงของโรคนั้นจะน้อยกว่าโซนโลกธาตุดินพอสมควร โดยประเทศที่อยู่ในโซนนี้ เช่น เดนมาร์กนอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย แคนาดา เป็นต้น
3. โซนธาตุไฟของโลก คือโซนที่พลังธาตุทองหรือโรคทางเดินหายใจมีกำลังอ่อนแอที่สุด โดยทางภูมิปัญญาจีนนั้นธาตุไฟนั้นคือธาตุควบคุมธาตุทองได้ เหมือนไฟที่เผาหลอมละลายโลหะ ซึ่งหากเทียบดูแล้วโซนธาตุไฟก็จะเป็นโซนประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นหลักซึ่งจะมีอากาศที่ร้อนก็จะทำให้เกิดการติดต่อจากไวรัสได้ยาก กว่าโซนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น โดยประเทศไทยนั้นก็อยู่ในโซนธาตุไฟนี้
4. โซนธาตุไม้ของโลก คือโซนที่ธาตุทองที่มีพลังโรคร้ายไม่มี พลังสนับสนุนให้แข็งแรงขึ้น โดยตามหลักภูมิปัญญาจีนแล้วโลหะคือสิ่งที่ตัดให้ไม้ขาด ซึ่งเสมือนธาตุทองหรือโลหะนั้นเป็นธาตุที่ควบคุมธาตุไม้ได้ แต่อย่างไรธาตุไม้เองก็ไม่ได้มีพลังสนับสนุนให้ธาตุทองมีกำลังแข็งแรงขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์แล้วประเทศโซนธาตุไม้ของโลกก็ไม่ได้เป็นโซนอันตรายสำหรับโรคธาตุทองหรือโรคทางเดินหายใจ แต่ก็ไม่เป็นโซนที่มีพลังป้องกันไวรัสโรคทางเดินหายใจได้ดีเท่าโซนธาตุไฟของโลก
5. โซนธาตุน้ำของโลก ก็เป็นอีกโซนที่ทำให้กำลังธาตุทองอ่อนแรงลง โดยตามหลักวงจรธาตุของภูมิปัญญาจีนแล้วธาตุทองเป็นธาตุที่ก่อเกิดน้ำ หรือเรียกได้ว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ดูดกำลังของธาตุทองออกไปด้วยเช่นกัน จึงสามารถอ่านได้ว่าโซนธาตุน้ำของโลกเป็นโซนที่ไวรัสโรคทางเดินหายใจอ่อนแรง ซึ่งรวมถึงโรค COVID-19 ด้วยเช่นกันที่จะมีกำลังอ่อนลง แต่หากดูตามแผนที่โลกที่ระบุมาแล้วนั้น จะเห็นว่าโซนธาตุน้ำตามหลักปัญญาจีน ไม่มีประเทศใดในโลกอยู่โซนนั้นเลยนอกจากการแบ่งโลกเป็นโซน 5 ธาตุ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ทางภูมิปัญญาจีนยังแบ่งโลกในแกนแนวตั้งเป็นโซนของ 12 นักษัตรด้วย โดยปีนี้เป็นปีชวดซึ่งชงกับนักษัตรมะเมีย ซึ่งถ้าดูจากแผนผังแล้วโซนนักษัตรมะเมียแนวตั้งนั้นจะชนกับทวีปยุโรปและแอฟริกา ซึ่งจะทำให้โซนนี้มีโอกาสได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ COVID-19 มากเป็นพิเศษได้ แต่จุดที่เรียกว่าได้รับผลกระทบรุนแรงมากสุดจริงๆ คือจุดตัดของแกนแนวนอนโลกโซนธาตุดินและแกนแนวตั้งโลกโซนนักษัตรมะเมีย อันได้แก่ประเทศโซนยุโรปดังนี้ อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เป็นต้น

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นที่มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สูงสุดในโลก แม้ไม่ได้อยู่ในโซนนักษัตรมะเมียที่ชงกับปีชวด แต่กลับได้รับผลร้ายรุนแรงอย่างมาก เพราะเนื่องจากเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดรุนแรงที่สุดก็สามารถแปลงเป็นนักษัตรประจำเดือนได้ คนทั่วไปอาจจะเคยได้ยินแค่นักษัตรประจำปีแต่ความจริง แล้วนักษัตรนั้นก็มีนักษัตรประจำเดือน ประจำวัน และประจำยามด้วย โดยเดือนมีนาคมคือนักษัตรเถาะและเดือนเมษายนคือนักษัตรมะโรง ซึ่งเดือนนักษัตรเถาะก็จะชงกับตำแหน่งนักษัตรระกาในแผนที่โลก และเดือนนักษัตรมะโรงก็จะชงกับนักษัตรจอในแผนที่โลก ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำให้ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงที่วุ่นวายและรุนแรงที่สุดสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง

สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่
Tel : 081 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website: www.flexiplan.co.th