BAD ENERGY OF THE STARS THAT SHOULD AVOID IN YEAR 2020

BAD ENERGY OF THE STARS THAT SHOULD AVOID IN YEAR 2020

ทิศร้ายประจำปี 2563
เริ่มตั้งแต่ช่วง 22 ธันวาคม 2562 ถึง 21 ธันวาคม 2563

ทิศตะวันออก

ทิศนี้มีพลังดาว 5 (ธาตุดิน) ส่งผลร้ายคือ การเงินมีปัญหา เสียทรัพย์รุนแรง ลงทุนผิดพลาด รายจ่ายมาก คิดใหญ่เกินตัว ล้มละลาย ฟ้องร้อง คดีความ เสียชีวิต โศกนาฏกรรม อุบัติเหตุ ป่วยหนัก แก้ไขโดยใช้โลหะมันวาวทรงกลมหรือโค้งให้แลดูเด่นในทิศนี้ ถ้าเป็นภายนอกให้แขวนกระดิ่งโลหะ ทิศนี้ห้ามตอก เจาะ ขุด และ ห้ามมีสีแดง ชมพู ส้ม หรือมีวัตถุเคลื่อนไหวทุกชนิด เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร หากมีวัตถุเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน หากมีหน้าต่างทิศนี้ไม่ควรเปิดชั่วคราวตลอดทั้งปี

ทิศใต้
ทิศนี้มีพลังดาว 2 (ธาตุดิน) ส่งผลร้ายคือ เจ็บป่วย มีโรคประจำตัวมาก หรือเสียเงินทองเพราะความเจ็บป่วยของคนอื่น ไม่แต่งงาน เป็นม่าย รู้สึกโดดเดี่ยว พบผีวิญญาณ แก้ไข โดยตั้งหรือแขวนน้ำเต้า (ต้องเป็นน้ำเต้าไม่ใส่ฝาหรือจุกปิดปากน้ำเต้า) หรือตั้งโลหะมันวาวทรงกลมหรือโค้งให้โดดเด่นในทิศนี้ ถ้าเป็นภายนอก ให้แขวนกระดิ่งโลหะ ห้ามตอก เจาะ ขุด และห้ามมีสีแดง ชมพู ส้ม หรือวัตถุเคลื่อนไหวทุกชนิด เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร หากมีวัตถุเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน หากมีหน้าต่างทิศนี้ไม่ควรเปิดชั่วคราวตลอดทั้งปีทิศกึ่งกลางทิศนี้มีพลังดาว 7 (ธาตุทอง) ส่งผล ร้ายคือ เสื่อมทางด้านความคิด คิดอะไรไม่ตรงกับจังหวะและโอกาสในปัจจุบัน เสียทรัพย์มีรายจ่ายเกินความจำเป็น อารมณ์ร้าย มีปากเสียง ความขัดแย้ง ต่อสู้แข่งขันรุนแรง โจรขโมย ทะเลาะวิวาท ถูกทําร้าย แตกหักถูกหลอกลวง แก้ไขโดยวางอ่างน้ำนิ่ง โดยเป็นอ่างแก้วใสหรืออ่างสีฟ้า น้ำเงิน ดำ ในทิศนี้ (ใส่เกลือ หรือน้ำส้มสายชูป้องกันยุงมาไข่ในน้ำได้) ใช้สีฟ้า น้ำเงิน ดำ ตกแต่งทิศนี้ ไม่ควรมีวัตถุเคลื่อนไหว เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร หากมีวัตถุเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน หากมีหน้าต่างทิศนี้ไม่ควรเปิดชั่วคราวตลอดทั้งปี

ทิศเหนือ
ทิศนี้มีพลังดาว 3 (ธาตุไม้) ส่งผลร้ายคือ การแข่งขันรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย มีปากเสียง คดีความ ฟ้องร้อง บุกรุกคนอื่น แก้ไขโดยใช้โคมไฟซึ่งควรเป็น รูปทรงสามเหลี่ยมและมีไฟสีแดง หรือจุดเทียน จุดธูปอโรมาเทราปีในทิศนี้

นอกจากนี้อาคารที่หันหน้า หรือมีประตูเข้าออกหลัก หรือช่องลมขนาดใหญ่ให้ลมพัดผ่านเข้ามาจากทิศร้ายข้างต้น ก็จะได้รับโชคร้ายตามความหมายของแต่ละทิศที่กล่าวมา ซึ่งบางครั้งเราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ประตูทางเข้าหลักนี้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการตั้งสิ่งของเพื่อลดทอนพลังงานร้ายในทิศเหล่านี้ ส่วนกรณีหน้าต่างที่อยู่ในทิศร้ายก็ควรปิดไว้ชั่วคราวในปีนี้ ก็จะสามารถลดทอนพลังร้ายได้

ส่วนทิศร้ายที่ห้ามทุบ ตอก เจาะ ปรับปรุงซ่อมแซมประจำปี 2563 อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการใช้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องคือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะ 3 ทิศนี้อยู่ในบริเวณทิศร้ายหรือทิศอสูรประจำปี 2563 ซึ่งหากมีการทุบ ตอก เจาะ โดยไม่ดูฤกษ์ยามที่ดีจะทำให้พลังงานแรงดึงดูดตามดาราศาสตร์เสียสมดุลและส่งผลร้ายได้ โดยส่วนที่ร้ายที่สุดจะเป็นบริเวณทิศใต้เพราะนอกจากจะเป็นทิศอสูรประจำปีแล้ว ยังเป็นทิศนักษัตรมะเมียที่ชงกับนักษัตรชวดซึ่งเรียกว่าทิศแตกอีกด้วย หากมีการทุบ ตอก เจาะ ปรับปรุงซ่อมแซม อาจเกิดการป่วยรุนแรงหรือได้รับพลังร้ายตามความหมายดาวร้ายเลข 2 ข้างต้นได้

ฮวงจุ้ยนั้นจะมีทิศประจำปี หรือเรียกว่าทิศไท้ส่วย ซึ่งคำว่าไท้ส่วยแปลว่าดาวพฤหัสบดี โดยการโคจรของดาวพฤหัสบดีนี้เป็นตัวกำหนดให้เกิด 12 นักษัตร เนื่องจากการโคจรของดาวพฤหัสบดีจะหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 12 ปี และหากเทียบกับวงโคจรของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 1 ปี จึงทำให้แต่ละช่วง 1 ปี ของโลกนั้น จะมีองศาระหว่างโลกกับดาวพฤหัสบดีออกมา 12 รูปแบบ หรือเรียกว่า 12 นักษัตร และสาเหตุที่ดาวพฤหัสบดีถูกใช้เป็นตัวกำหนด 12 นักกษัตร เพราะขนาดของดาวเคราะห์นี้ใหญ่ที่สุดในจักรวาล โดยมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 400 เท่า และกฎของแรงดึงดูดก็คือของที่มีมวลใหญ่จะมีแรงดึงดูดมาก ทั้งนี้พลังของดาวพฤหัสบดีในปี 2563 ก็คือทิศนักษัตรชวดหรือทิศเหนือเป็นทิศที่มีพลังงานมากพุ่งเข้ามาปะทะทิศมะเมียหรือทิศใต้ทำให้เรียกว่าทิศแตก ส่วนทิศเหนือที่มีนักษัตรชวดและเป็นทิศไท้ส่วยนั้นจะมีพลังงานมากเป็นพิเศษและก่อเกิดสร้างพลังให้กับดาวร้ายเลข 3 มากขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งพลังร้ายจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันรุนแรง ความก้าวร้าว หยาบคาย มีปากเสียง คดีความ ฟ้องร้อง บุกรุกคนอื่น ดังนั้นทิศเหนือจึงเป็นอีกทิศที่ไม่ควรมีการทุบ ตอก เจาะ ปรับปรุงซ่อมแซมในปีนี้

สำหรับหลักการแบ่งทิศต่างๆ จะแบ่งจากจุดศูนย์กลางของอาคาร โดยแนะนำให้ถือเข็มทิศแล้วยืนที่จุดกึ่งกลางของอาคาร แล้วเล็งดูว่าบริเวณไหนเป็นทิศที่ควรจะกระตุ้นพลังงานดีตามข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร ส่วนห้องแต่ละห้องที่มีผนังกั้นปิดเป็นสัดส่วนแยกเป็นโซนชัดเจน เช่น ห้องนอน ก็ต้องแบ่งเป็นทิศย่อยแต่ละทิศในห้องโดยยืนในจุดกึ่งกลางห้องนั้นแล้วใช้เข็มทิศเล็งดูว่าบริเวณไหนคือทิศมีพลังแบบไหน ก็สามารถจัดการกับพลังงานที่ร้ายนั้นได้ ซึ่งแนะนำว่าควรจัดการกับห้องนอน เนื่องจากเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่เป็นประจำ พลังงานในห้องนอนจึงส่งผลกับเรามากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่
Tel : 081 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website: www.flexiplan.co.th