GET POSITIVE ENERGY WITH GOOD FENG SHUI THAT BRING LUCK IN YEAR 2020

GET POSITIVE ENERGY WITH GOOD FENG SHUI THAT BRING LUCK IN YEAR 2020

ทิศดีประจำปี 2563
เริ่ม ช่วงเวลา 22 ธันวาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2563

1) ทิศเน้นโชคลาภคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งนี้มีพลังดาว 8 (ธาตุดิน) เป็นพลังที่เสริมโชคลาภเงินทอง โอกาสทางธุรกิจ เรียกว่าเป็นพลังงานที่ดีที่สุดของรอบปี แต่จะเหมาะเป็นพิเศษสำหรับคนอาชีพค้าขาย นักธุรกิจ นักลงทุนระยะยาว เซลล์แมน หรืออาชีพที่รายได้ขึ้นลงได้ตามความสามารถ โดยสามารถกระตุ้นพลังโชคลาภนี้ด้วยโคมไฟ หรือตั้งไฟกะพริบ โดยโคมไฟนั้นควรเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม และมีไฟสีแดง หรือส้ม หรือจุดเทียน จุดธูป อโรมาเทราปี ตกแต่งด้วยสีแดง ชมพู ม่วงแดง ให้โดดเด่น หรือติดพัดลมพลาสติกสีแดง ในทิศนี้

2) ทิศเน้นชื่อเสียง ความสำเร็จคือ ทิศตะวันตก
ตำแหน่งนี้มีพลังดาว 9 (ธาตุไฟ) เป็นพลังแห่งความสําเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศ การศึกษา สติปัญญาดี ความกระจ่าง และการเฉลิมฉลอง เหมาะกับอาชีพที่ต้องสร้างความกระจ่างให้กับผู้อื่น เช่น ที่ปรึกษา ครู อาจารย์ ดารา นักร้อง นักแสดง ฯลฯ โดยสามารถกระตุ้นพลังดีนี้ โดยให้ตั้งต้นไม้ชนิดไม่แช่น้ำ เช่น ต้นกวักมรกต เป็นต้น หรือใช้โคมไฟ หรือตั้งไฟกะพริบ โดยโคมไฟนั้นควรเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม และมีไฟสีแดง หรือเขียว จุดเทียน จุดธูป อโรมาเทราปี ตกแต่งด้วยสีเขียว แดง ชมพู ม่วงแดง ให้โดดเด่น หรือติดพัดลมพลาสติกสีแดง หรือสีเขียวในทิศนี้

3) ทิศเน้นเรื่องต่างประเทศ การเดินทางคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งนี้มีพลังดาว 1 (ธาตุน้ำ) เป็นพลังโชคเสริม หรือโชคลาภที่ไม่ได้ออกแรงโดยตรง ธุรกิจระหว่างประเทศดี การเดินทางด้วยความสำเร็จ คิดดี เรียนเก่ง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ความคิดลึกซึ้ง เจ้าปัญญา สามารถพลิกแพลงหรือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ เจริญก้าวหน้าจากการใช้สมอง เหมาะสำหรับอาชีพนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไร เซลล์แมน พ่อค้าคนกลาง ผู้นำเข้าส่งออกสินค้า ขนส่ง-โลจิสติกส์ นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจกลางคืน ฯลฯ สามารถกระตุ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ใช้น้ำพุ น้ำตก ตู้ปลา หินกลิ้ง พัดลมโลหะ หรือนาฬิกาลูกตุ้มโลหะ หรือตกแต่งด้วยสีน้ำเงิน ฟ้า ดำ ให้โดดเด่น

4) ทิศเน้นเรื่องอำนาจ ราชการ การบริหารควมคุม การจัดการคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตำแหน่งนี้มีพลังดาว 6 (ธาตุทอง) เป็นพลังแห่งการมีอำนาจ ยศศักดิ์ทางราชการ ติดต่อราชการดี มีคนสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นนักปกครองที่ดี หรือเหมาะสำหรับอาชีพนักการเมือง ผู้บริหารระดับสูง ผู้พิพากษา ทนายความ ข้าราชการ อาชีพที่ติดต่อราชการ หรือตำแหน่งพนักงานทั่วไปที่ต้องให้ผู้ใหญ่ หรือเจ้านายผลักดันให้เติบโต ซึ่งมีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ ต้องอาศัยเจ้านาย หรือผู้ใหญ่พิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้ โดยเสริมพลังดีนี้ได้ โดยตั้งโลหะเคลื่อนไหว เช่น นาฬิกาลูกตุ้ม พัดลมโลหะ โลหะกลมวาว แมวกวักสีเงิน ทอง หรือตกแต่งด้วยสีขาว เงิน ทอง ให้โดดเด่นในทิศนี้ หากเป็นภายนอกบ้าน หรืออาคารให้แขวนกระดิ่งโลหะในทิศนี้

5) ทิศเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การเรียน การศึกษา เสน่ห์ ความรักคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตำแหน่งนี้มีพลังดาว 4 (ธาตุไม้) เป็นพลังแห่งการศึกษา ความรู้ วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ชื่อเสียง การเยียวยารักษาอาการป่วย เหมาะกับอาชีพครูอาจารย์ นักออกแบบ สถาปนิก แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ เสริมพลังจากในทิศนี้ได้ โดยตั้งไผ่กวนอิมแช่น้ำให้ดูโดดเด่นสวยงาม ตั้งน้ำที่มีการเคลื่อนไหว หรือตกแต่งด้วยสีเขียวในทิศนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเสริมในเรื่องความรัก และเสน่ห์ได้ โดยตั้งแจกันใส่ดอกไม้สด และต้องเปลี่ยนดอกไม้เสมอ เพื่อไม่ให้ดอกไม้เหี่ยว

หมายเหตุ สิ่งที่สำคัญสำหรับทิศที่ดี : พลังประจำปีในทิศที่ดีข้างต้น ทุกทิศ สามารถกระตุ้นพลังงานได้โดยการตั้งสิ่งของเคลื่อนไหวทุกประเภท เช่น พัดลม น้ำที่มีการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นโอ่งน้ำล้น น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ เพราะการเคลื่อนไหวของสิ่งของนั้นๆ จะช่วยกระจายพลังงานที่ดีไปทั่วอาคารได้ นอกจากนี้หากเจอหน้าต่าง หรือประตู ในทิศที่มีพลังประจำปีที่ดีควรเปิดให้ลมผ่านเพราะพลังงานภายนอก หรือลมที่เข้ามาสู่ตัวบ้านจากทิศที่ดีจะช่วยกระตุ้นพลังงานตามความหมายของแต่ละทิศได้ดีที่สุด

สำหรับหลักการแบ่งทิศต่างๆ จะแบ่งจากจุดศูนย์กลางของอาคาร โดยแนะนำให้ถือเข็มทิศ แล้วลองยืนที่จุดกึ่งกลางอาคาร เล็งดูว่าบริเวณไหนเป็นทิศที่ควรจะกระตุ้นพลังงานดีตามข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร ส่วนห้องแต่ละห้องที่มีผนังกั้นปิดเป็นสัดส่วนแยกเป็นโซนชัดเจน เช่น ห้องนอน เป็นต้น ก็สามารถจัดฮวงจุ้ยพลังดีของปีได้เช่นกัน โดยยืนในจุดกึ่งกลางห้อง แล้วใช้เข็มทิศเล็งดูว่าบริเวณไหนคือทิศที่มีพลังดีแบบไหน เท่านั้นก็สามารถจัดกระตุ้นพลังแยกไปในห้องนั้นๆ ได้ ซึ่งแนะนำว่าควรจัดกับห้องนอนที่นอนประจำ เนื่องจากเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุดเช่นกัน

Tel : 081 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website: www.flexiplan.co.th