ICONSIAM ONE OF THE BEST FENG SHUI ON THE BANKS OF CHAO PHRAYA RIVER

ICONSIAM ONE OF THE BEST FENG SHUI ON THE BANKS OF CHAO PHRAYA RIVERICONSIAM เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 750,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 50 ไร่ ประกอบด้วย ICONSIAM เป็นอาคารร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พื้นที่จัดแสดงขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางเมตร ICONLUXE พื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร เป็นอาคารรวมสินค้าแบรนด์เนม Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM เป็นคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสูง 70 ชั้น ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย The Residences at Mandarin Oriental Bangkok เป็นโครงการห้องชุดหรูภายใต้แบรนด์ แมนดาริน โอเรียนเต็ล แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีระบบบริหารจัดการภายในโครงการที่เพียบพร้อมด้วยการบริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอาศัยอย่างยอดเยี่ยม โดยมูลค่าการลงทุนโครงการนี้สูงถึง 54,000 ล้านบาท ซึ่งเรียกว่าเป็นการลงทุนสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้นอกจากขนาดที่ใหญ่และเงินลงทุนมหาศาล ICONSIAM ยังมีความน่าสนใจในเรื่องการออกแบบและตำแหน่งที่ตั้งที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยอย่างดี ดังต่อไปนี้

1. ทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในตำแหน่งช่วงกึ่งกลางโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก เนื่องจากทำเลจุดกลางของโค้งน้ำนั้นคือจุดสะสมของกระแสพลังงาน ซึ่งสังเกตได้จากการสะสมเพิ่มพูนของตะกอนต่างๆ ภายในโค้งน้ำ หรือเรียกตำแหน่งภายในโค้งน้ำนี้ว่าเป็นท้องมังกรก็ได้ ซึ่งคำว่ามังกร ทางฮวงจุ้ยหมายถึงแนวการไหลของกระแสพลังงานที่เป็นเส้น โดยการไหลของกระแสน้ำก็เปรียบเสมือนมังกร ซึ่งตำแหน่งท้องมังกรคือตำแหน่งที่มีกระแสพลังงานสะสมมากเป็นพิเศษ ส่วนตำแหน่งหัวมังกรคือตำแหน่งที่กระแสพลังงานนั้นหยุดสะสมมากที่สุด โดยหัวมังกรของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาทำเลนี้อยู่บริเวณสะพานตากสิน โดยกระแสน้ำจะถูกหยุดด้วยตอม่อของสะพานให้กระแสน้ำชะลอตัว เกิดพลังงานสะสมตัวอย่างมากตรงจุดนี้ นอกจากนี้ยังมีแนวพลังงานของอากาศหรือลมที่พัดมาเหนือน้ำมาปะทะกับตัวสะพานและหยุดชะลอตัวเช่นกัน โดยตำแหน่งหัวมังกรนี้ก็ไม่ไกลไปจากจุดที่ตั้งของ ICONSIAM และสามารถเชื่อมโยงกระแสพลังงานกับ ICONSIAM จากการสัญจรทางเรือถึงกันได้อีกด้วย

2. การออกแบบอาคารให้ด้านหน้าของอาคารอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทางด้านฮวงจุ้ยอย่างมาก เนื่องจากกระแสพลังงานหลักของทำเลนี้มาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดกว้างและมีพลังงานมากกว่าอีกด้านของอาคารที่ติดถนนเจริญนคร โดย ICONSIAM ด้านริมน้ำนั้นมีการออกแบบจุดเด่นทางด้านฮวงจุ้ยอีกดังนี้
2.1 ออกแบบลานโล่งขนาดใหญ่อยู่ริมน้ำเสมือนชานสะสมพลังงานจากลมหรืออากาศ โดยหลักของฮวงจุ้ยนั้นคำว่า ฮวง แปลว่า ลม ซึ่งลมเป็นของที่ไหลในเชิงวิศวกรรมและเมื่อเกิดการไหลก็จะทำให้นำพาพลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้ ดังนั้นการมีลานโล่งขนาดใหญ่ก็ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของอากาศหรือกระแสพลังงานได้ง่ายไม่มีอะไรมาบัง และลมนั้นก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอจึงสะสมตัวบริเวณชานพักริมแม่น้ำนี้ได้ นอกจากนี้ชั้นล่างยังมีชานพักขนาดใหญ่และช่องประตูทางออกมาชานพักนี้ ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้ไม่ค่อยพบเห็นในห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยชานพักแต่ละชั้นก็ช่วยสะสมกระแสพลังงานและทำให้พลังงานเข้าสู่อาคารในแต่ละชั้นได้มากเป็นพิเศษ
2.3 ออกแบบน้ำพุขนาดใหญ่ริมน้ำช่วยตัวกระตุ้นกระแสพลังงาน เมื่อน้ำพุเคลื่อนไหวก็จะช่วยให้อากาศบริเวณชานพักริมน้ำมีการเคลื่อนที่กระจายตัวเข้าสู่อาคารได้มากขึ้น
2.4 การออกแบบประตูทางเข้าขนาดใหญ่ด้านริมน้ำเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับภายนอกอาคารและเชื่อมโยงพลังงานถึงกัน

3. การออกแบบพัฒนาโครงการเป็นกลุ่มอาคารให้มีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันและรูปทรงของธาตุทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาจีน
3.1 ธาตุไม้ คือรูปทรงสูงยาวของอาคารคอนโดมิเนียม
3.2 ธาตุไฟ คือยอดปลายแหลมของคอนโด และลักษณะรูปทรงผนังภายนอกอาคาร ICONLUXE ด้านริมน้ำเป็นกระจกทรงแหลมซิกแซกไปมา
3.3 ธาตุดิน คือลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมตันซึ่งเป็นรูปทรงของตัวอาคาร ICONSIAM
3.4 ธาตุทอง คือการใช้โลหะ รูปทรงเส้นโค้งและสีทองตกแต่งให้โดดเด่นของตัวอาคาร โดยเฉพาะตำแหน่งยอดของตึก ICONSIAM
3.5 ธาตุน้ำ คือลักษณะลูกคลื่นของผนังภายนอก ICONSIAM ด้านหน้าริมน้ำ และมีการใช้กระจกเป็นวัสดุหลักของผนังซึ่งความใสของกระจกนั้นเป็นธาตุน้ำ รวมถึงการเชื่อมโยงทำเลด้านชานพักขนาดใหญ่โล่งกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพลังของน้ำตามธรรมชาติ ธาตุทั้ง 5 นั้นจะเป็นวงจรก่อเกิดของกันและกัน เช่น ไม้เป็นเชื้อเพลิงก่อเกิดไฟ ไฟเผาทุกอย่างก็จะกลายเป็นขี้เถ้าหรือเป็นดิน ดินหมักหมมตัวก่อเกิดเป็นแร่ธาตุต่างๆ เช่น โลหะหรือทอง โลหะหรือทองอยู่ในที่เย็นจะก่อเกิดไอน้ำที่ตัวโลหะ น้ำก็จะเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโต โดยเมื่อเกิดการเชื่องโยงครบทั้ง 5 ธาตุก็จะเกิดการหมุนเวียนของพลังงานให้เชื่อมต่อกันได้ดีนอกจากนี้ยังมีการออกแบบธาตุไฟและธาตุทองผสมกันซึ่งหมายถึงลักษณะไฟที่ส่องไปที่ทองให้เปล่งประกาย ดูหรูหรา ซึ่งจะสอดคล้องธุรกิจการขายสินค้าแบรนด์เนมมีราคาสูง ซึ่งเห็นได้จากทางเข้าอาคาร ICONLUXE ที่ซุ้มโลหะรูปทรงแหลมเป็นธาตุไฟ แต่วัสดุซุ้มเป็นโลหะสีทองแสดงถึงธาตุทอง รวมถึงการตกแต่งโถ่งทางเข้าด้านในด้วยโลหะและสีทองแสดงความความหรูหรา นอกจากนี้บนยอดอาคาร ICONSIAM ที่เป็นโดดเด่นมีความแหลมเป็นธาตุไฟและมีทรงโค้งสีทองเป็นธาตุทองอีกด้วย

4. ระบบโลจิสติกส์ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่ทำให้ฮวงจุ้ยดี เพราะการเชื่อมโยงให้คนเข้าออกอาคารได้ง่ายก็เสมือนดึงเอาพลังงานต่างๆ เข้าสู่อาคารได้ง่ายเช่นกัน โดยโครงการ ICONSIAM ได้ออกแบบให้สามารถเข้าถึงอาคารได้จากด้านถนนและแม่น้ำ และในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครที่ติดกับ ICONSIAM ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อของกระแสพลังงานเข้าสู่อาคารให้ดีขึ้นไปอีกในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่
Tel : 081 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website: www.flexiplan.co.th