WOMAN OF NEW ERA EDUCATION “PORNSARIN MAETHIVACHRANONDH”

WOMAN OF NEW ERA EDUCATION “PORNSARIN MAETHIVACHRANONDH”

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์บางอย่างนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้หญิงเก่งคนนี้ คุณพรศริน เมธีวัชรานนท์ หรือคุณโอ๋ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไพร์ มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Maserati แบรนด์หรูจากอิตาลี หันมาทุ่มเทกับสถาบันพัฒนา ศักยภาพเด็ก FasTracKids อย่างจริงจังหลังจากที่มีลูกน้อยสองคน ซึ่ง FasTracKids เป็นโปรแกรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่า 500 สาขาและครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยคุณพรศริน เป็น Master Franchise ใน 3 ประเทศคือ ประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา

“หลังจากที่มีลูกสองคนก็พาลูกไปเข้าคลาสต่างๆ สำหรับเด็ก อีกทั้งเราเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านอสังหาริมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยมาก่อนด้วย จึงมีความเป็นครูอยู่แล้วในตัว ตอนนี้จึงหันมาโฟกัสด้านการศึกษาโดยเป็น Master Franchise ของ 3 แบรนด์ ได้แก่ FasTracKids? เป็นโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต MoneyTree เป็นโปรแกรมสอนพื้นฐานด้านการเงินให้กับ เด็กๆ และแบรนด์ล่าสุดที่อยู่ระหว่างเจรจา คือ Numicon ของ Oxford University Press เป็นการสอนพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้เด็ก เหตุที่เราสนใจ 3 แบรนด์นี้ เพราะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ไม่ได้เน้นการท่องจำแต่เน้นความเข้าใจจากประสบการณ์จริง สนุกกับการเรียน

สิ่งที่ประทับใจมากคือ Methodology หรือวิธีการสอนของ FasTracKids ที่กระตุ้นความสงสัย การอยากเรียนรู้และการแสวงหาคำตอบคือการพัฒนาทักษะ 5 ด้าน หรือ 5Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การประสานงานร่วมมือซึ่งกันและกัน (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) และความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งเป็นรากฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กในศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดพัฒนาความรู้และการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในสังคม ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีพรสวรรค์ แต่พรสวรรค์นั้นอาจจะไม่ได้ถูกเข้าใจ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กแต่ละคนมีคุณลักษณะเด่นด้อยอย่างไรเพื่อช่วยพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เด็กๆ มาทำ Finger Scan เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผ่านลายนิ้วมือก่อนเป็นพื้นฐาน เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าลายนิ้วมือกับสมองมีความเชื่อมโยงกัน แต่ละนิ้วจะบอกทักษะแต่ละด้านได้อย่างละเอียด บอกลักษณะนิสัย จุดเด่น-จุดด้อย จึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของลูกมากขึ้น รู้ว่าต้องสื่อสารกับเขาอย่างไร และพัฒนาลูกไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น ผลวิเคราะห์จาก Finger Scan จะเป็นแนวทางการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง ซึ่งช่วยเสริมความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของเด็ก

ยกตัวอย่างลูกของโอ๋สองคน นักวิเคราะห์ลายนิ้วมือคือ ครูเป้ - คุณศุภสวัสดิ์ โมนยะกุล จาก NST บอกว่า คนหนึ่งเหมือนโอ๋ ดังนั้นแม่ต้องสอนอย่างไร ส่วนอีกคนเหมือนคุณพ่อ ก็ต้องสอนอีกแบบ คือจริงๆ แล้วเด็กเล็กจนถึง 8 ขวบ เราควรปูพื้นฐาน 5Cs เราควรจะสอนเด็กถึงวิธีการคิดและการนำไปใช้ ต้อง Shape ตัวตนของเด็กให้ได้ก่อน เพื่อสอนให้เด็กเป็น Survivor ที่สำคัญอย่าเปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่น เพราะเด็กทุกคนเก่งหมด ในแบบของเขา เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า อย่าเอาปลาไปแข่งบินกับนก อย่าเอานกมาแข่งว่ายน้ำกับปลา แต่เราต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง แล้วเด็กจะมีความสุขในการเรียน แล้วหลังจากนั้นคราวนี้จะเรียนวิชาอะไร จะไปทางไหนก็ได้หมดแล้ว

การที่เราต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจเด็กก่อนก็เพราะ FasTracKids มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กร่วมกับผู้ปกครองที่เอาลูกมาเรียนกับเราค่ะ เราจึงเน้นคุณภาพของบุคลากรอย่างมาก ไม่ว่าจะ FasTracKids หรือ MoneyTree หรือ Finger Scan และต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐาน จึงสามารถสอนเด็กแต่ละคนได้อย่างเข้าใจโดยใช้ผลวิเคราะห์ Finger Scan เป็นพื้นฐาน

หลักสูตรของเราผสมผสานระหว่างความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบความคิด การวิเคราะห์ พัฒนาอารมณ์ และทักษะทางสังคม โดยยึดหลักการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ จุดมุ่งหมายสำคัญคือ สอนให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดมากกว่าการหาผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว และสิ่งนี้เองจะช่วยสร้างความรักในการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบค่ะ”

และนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณพรศรินกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา เพราะชีวิตไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ ดังนั้นคุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงควรเข้าใจถึงกระบวนการทางความคิดว่าไม่ใช่แค่เพียงคิดอะไร แต่คิดอย่างไร Know How To Think NOT What To Think

Read More : www.fastrackidsthailand.com