KAWAI MUSIC SCHOOL THAILAND

KAWAI MUSIC SCHOOL THAILAND

Kawai Music School ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1956 รวมกว่า 60 ปีกับการพัฒนาหลักสูตร Kawai Music Education System ที่มีหลักสูตรโดดเด่นทั้ง "ดนตรีเด็กเล็กตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป" และหลักสูตร "เปียโน" ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยเราเปิดสอนเปียโนเดี่ยวสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไปและสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรี (ทั้งป๊อบและคลาสสิค) เพราะเราเชื่อว่าไม่มีคำว่า "สายเกินไป" สำหรับการเรียนดนตรี ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนดนตรีได้

Kawai Music School เราเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และมีความสุขในกาเรียน เพราะเราเชื่อว่า เด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกัน เราจึงใช้หลักสูตรและวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละวัย

Coo Chan Land หลักสูตรสำหรับน้อง 1 ขวบขึ้นไปEurhythmics full of friends and music “Listen” “Respond” “Feel Good” That is Eurhythmics
สำหรับเด็กวัย 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสทางร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และ ครูผู้สอน บรรยากาศในคลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Rhythmic ให้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง มีจินตนาการไปพร้อมกับการสอนของครู เมื่อเด็กๆ ฟังเสียงเปียโน Acoustic จะทำให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลาย สนุกและไม่เครียด

Kawai Music School เชื่อว่าเราใช้ดนตรีเป็นสื่อประสานระหว่างผู้ปกครองกับลูกน้อยในวัย 1 ปี Coo Chan Land จะช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่งขึ้น และเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กวัย 1 ปี นี้ได้รับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจมั่นคงแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

Kulu Kulu Club สำหรับน้องวัย 2 ขวบเด็กวัย 2 ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่งและมีเหตุผลมากขึ้น Kulu Kulu Club เราใช้เสียงดนตรีสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ให้สนุกสนาน มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพ และเสียง มีเกมส์ดนนตรีให้เด็กๆ ได้เล่น ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kulu Kulu Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมี Personality หรือ บุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเด็กๆวัย 2 ปี มาอยู่ด้วยกัน จะทำให้เกิกเสียงดนตรี Harmony ที่งดงาม ทำให้เด็กๆรู้จัการเข้าสังคม โดยใช้ดนตรีสื่อสารซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการด้าน การฟัง ร้อง และ เล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆHello Music Vol. 1 สำหรับน้องวัย 3 ขวบFantastic music experience with ensemble Experiencing ensemble and eurhythmics in group lessons
เด็กวัย 3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3 ปี นี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic โดยใช้จังหวะที่เหมาะกับวัย 3 ปี และเริ่มให้เด็กๆมีการเล่นเปียโนระดับพื้นฐาน เปิดโอกาศให้เด็กๆได้แสดงความสามารถของตนเอง ผ่านการเล่นดนตรีที่ชื่นชอบ จากการเลือกเครื่องดนตรีในห้องเรียนได้อย่างอิสระ

กิจกรรมที่เรียนแบบกลุ่มสำหรับวัย 3 ปี Hello Music จะทำให้เด็กรู้จัก และรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และการแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์ และรู้จักมองโลกในแง่บวก กระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนวัย 3 ปี ได้อย่างรวดเร็วPiano Sound Tree สำหรับน้องวัย 4 ขวบขึ้นไป


Cultivative ability of children to enjoy and express music by their own
ด้วยประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ ทางการสอนเปียโนของ Kawai Music Education หลักสูตรเปียโน Sound Tree สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นด้วย การสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง การร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆ จะสามารถอ่านโน้ตได้ อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียน และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเด็กๆจะมีความสุข ชอบและรักการเล่น รวมถึงการฝึกซ้อม สามารถแสดงออกอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และ เกิดสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนกับ Sound Tree Method

Piano Course Sound Tree จะทำให้เด็กๆมีความสุขกับบทเพลงที่ดีไซน์ให้เข้ากับธรรมชาติที่เด็กๆเคยชิน และชื่นชอบ และเปิดโอกาศให้เด็กๆได้มีโอกาสโชว์พลังดนตรีได้ด้วยตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างงดงาม โดยมีรูปแบบการสอนเป็นแบบ Private Lessons


ปรัชญาของ KAWAI MUSIC SCHOOL ไม่ได้เน้นเฉพาะทักษะหรือเทคนิคของการเรียนดนตรีแต่เราใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายจิตใจ และอารมณ์ของเด็กๆ เพื่อให้มีความสามารถทางดนตรี โดยสอนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ และเป็นคนดีของสังคม “เพราะที่นี่เราเป็นมากกว่าโรงเรียนดนตรี KAWAI MUSIC SCHOOL”

Kawai Music School
Level 6th ,Central World 4,4/1-4/2,4/4 Rajadamri Road , Pathumwan , Bangkok , Thailand 10330
Tel. 02-550-6321 | 065-513-5137
Website : www.kawaimusicschool.com
Facebook : kawaimusicschoolth
Instagram : kawaimusicschool_TH