MEA EV AN INNOVATIVE RESPONSE LIFESTYLE OF CUSTOMERS BY METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

MEA EV AN INNOVATIVE RESPONSE LIFESTYLE OF CUSTOMERS BY METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority) เตรียมพร้อมตอบรับเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดอย่าง รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตของคนไทยในอนาคต โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA EV APPLICATIONเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในเรื่องค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และสั่งจองสถานีชาร์จ หรือหัวชาร์จแบบเรียลไทม์

ต่อไปในเมืองไทยการบริการสำหรับรถประเภทนี้จะกลายเป็นเรื่องระยะยาว โดยนวัตกรรมด้านการบริการรูปแบบใหม่ของการไฟฟ้านครหลวงผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ภายใต้ชื่อ MEA EV APP อัจฉริยะเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบัน ใช้สำหรับค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พร้อมแสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จด้วยแผนที่ GIS ร่วมกับการนำทางของ Google รวมถึงสามารถจองสถานีชาร์จได้ (เฉพาะสถานีที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น) และยังมีฟังก์ชันงานอื่นๆ อีกมากมายให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงยังได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นโครงข่าย เพื่อการควบคุมและตรวจสอบสถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รองรับธุรกิจต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างสะดวก ทันสมัย และแม่นยำ

Metropolitan Electricity Authority
Tel : 1130
Website : www.mea.or.th