YOUR HEALTH YOU CHANGE FOR YOU AND YOUR LOVED ONES

YOUR HEALTH YOU CHANGE FOR YOU AND YOUR LOVED ONES


เมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการมีสุขภาพดี แต่ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดสะสม หลายคนจึงละเลยการดูแลตนเอง ผนวกกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ยิ่งส่งผลกระทบให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมเร็วขึ้น รวมถึงพฤติกรรมอย่างการพักผ่อนน้อย การขาดการออกกำลังกาย การทำงานหนัก การทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ครบหลักโภชนาการ ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วน หรือกระทั่งโรคร้ายแรงอย่างโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง ล้วนทำให้ชีวิตพลิกผันและโอกาสที่จะได้ทำตามแผนชีวิตที่กำหนดไว้อาจหลุดลอยไป ฉะนั้นการดูแลสุขภาพตนเองควรเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงการรู้จักร่างกายของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ

BDMS Wellness Clinic จึงให้ความสำคัญกับการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพผ่านเวชศาสตร์การป้องกัน โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วย 3 วิธีง่าย แต่เป็นพื้นฐานไปสู่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การตรวจสุขภาพ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ
“โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึก เพื่อวางแผนป้องกันและชะลอความเสื่อมที่ต้นเหตุ”

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงในเชิงลึกจะช่วยให้การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่มีความละเอียดและครบถ้วน อาทิ Regenerative Signature, Rejuvenation Signature และ Revitalize Signature อีกทั้งแพทย์ผู้ชำนาญการยังสามารถให้คำแนะนำและวิธีการเสริมสร้างร่างกายแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

การตรวจความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย
“คุณทราบอายุและความเสื่อมสภาพ ของเซลล์ในร่างกายหรือยัง”

การทราบอายุและสภาพของเซลล์ในร่างกายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยให้รู้จักกับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวเรียกว่า การตรวจเทโลเมียร์ (Telomere) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอายุทางชีวภาพ (Biomarkers of Aging) เพื่อให้ทราบถึงสุขภาพของตนเอง เพราะการที่เทโลเมียร์สั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมที่จะนำไปสู่โรคต่างๆ ในอนาคต BDMS Wellness Clinic มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่ผ่านการรับรองหลักสูตร American Board of Regenerative Medicine (ABAARM) พร้อมให้การประเมินและคำปรึกษาถึงแนวทางดูแลป้องกันเฉพาะบุคคล เพื่อตรวจวิเคราะห์ความสั้นยาวของเทโลเมียร์ และนำเสนอวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
“เพราะการออกกำลังกายคือยาที่ดีที่สุดของทุกคนและทุกวัย”

การออกกำลังกายมีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราธอน โยคะ พิลาทีส กอล์ฟ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่งบางรายต้องเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัด หรือผ่าตัด เพราะแต่ละบุคคลต่างมีกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปตามกายภาพโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบางคนอาจไม่เหมาะสำหรับอีกคน ซึ่งที่ BDMS Wellness Clinic มี เครื่อง DAVID ที่สามารถตรวจจับ Range of Motion ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลได้ จึงช่วยวางแผนในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ได้จริง นอกจากนี้ BDMS Wellness Clinic ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการ นักกายภาพ บำบัด และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ผลที่ดี ต่อสุขภาพ

การหันมาดูแลสุขภาพหลังจากเกิดโรคขึ้นแล้ว อาจทำให้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงและยากต่อการรักษาดังนั้นการป้องกันจึงเป็นดั่งกุญแจสำคัญที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยืดโอกาสของความสุข ซึ่งนั่นคือของขวัญที่มีค่ามากสำหรับชีวิตทุกเพศทุกวัย

Read More : www.bdmswellness.com