เทพฮินดู ประติมากรรมหินทราย ศิลปะบาปวน พุทธศตวรรษที่ 19

เทพฮินดู ประติมากรรมหินทราย ศิลปะบาปวน พุทธศตวรรษที่ 19


ความเชื่อในเทพฮินดูนั้นกลมกลืนกับชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบัน เทพฮินดูคู่นี้คือ เทพอิศวร และ พระนางอุมา เป็นประติมากรรมขอมโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 900 ปีพระอิศวร หรือ พระศิวะ ถือว่าเป็นเทพสูงสุดของชาวฮินดูที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลก เป็น 1 ใน 3 มหาเทพหรือตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) นอกจากเป็นเทพผู้สร้างแล้ว อีกภาคหนึ่งยังเป็นเทพผู้ทำลายด้วย ชาวฮินดูถือว่าท่านสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเองแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆ ที่สุดจะแก้ไข ท่านก็จะมาหยุดความชั่วร้ายนั้นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวโลก เทพอิศวรองค์นี้เป็นประติมากรรมศิลปะบาปวน ของขอมหรือเขมรที่เราคุ้นเคย สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 แกะจากหินทรายประเภทเม็ดทรายขนาดกลาง ซึ่งช่างบรรจงแกะอย่างละเอียด ขัดแต่งให้เงางาม เก็บลายละเอียดอย่างวิจิตรลึกซึ้ง ประณีตทุกสัดส่วนของพระวรกายให้อารมณ์สรีระร่างของผู้อยู่เหนือมนุษย์ ลักษณะผ้านุ่งสั้น ขมวดปมหน้าและโจงหลังเป็นแบบอย่างที่ปรมาจารย์ศิลปะเขมรชาวฝรั่งเศส ได้แยกแยะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบบาปวนชัดเจน อารมณ์ที่ช่างได้ถ่ายทอดไว้ในประติมากรรมองค์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเทพสูงสุดในความรู้สึกของชาวฮินดูอย่างแท้จริงพระนางอุมา เป็นเทพสตรีอันดับหนึ่งของฮินดู พระชายาของมหาเทพอิศวร พระมารดาของพระพิฆเนศ และเป็น 1 ใน 3 ของพระตรีศักติ มหาเทวีสูงสุด 3 องค์ในศาสนาฮินดู (พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวดี) เทพอุมามีร่างอวตารหลายภาค ภาคสำคัญคือเทพทุรคาที่มีความดุดันเกรี้ยวกราดเพื่อมาดับทุกข์ที่เกิดจากมารร้ายมารังควานชาวโลก ผู้ที่เคารพนับถือจึงนิยมบวงสรวงเมื่อมีปัญหามีความทุกข์เพื่อขอให้ท่านมาปัดเป่าทำลายเหล่ามารให้สิ้นไป เทพอุมาองค์นี้เป็นประติมากรรมที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นกัน แกะจากหินทรายชั้นดีเม็ดเกล็ดทรายขนาดใกล้เคียงกับองค์มหาเทพอิศวร ช่างผู้แกะก็มีฝีมือใกล้เคียงกัน ความสมบูรณ์ของชิ้นงานเหมาะสมกันมาก มีความวิจิตรทัดเทียมกับองค์พระอิศวรที่เก็บลายละเอียดและขัดเงาได้ดีอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ประติมากรรมโบราณเทพอิศวร-พระนางอุมา คู่นี้ แม้จะสร้างจากประติมากร 2 คน แต่มีฝีมือทัดเทียมกัน เป็นสมบัติล้ำค่าที่ตกทอดมาจนถึงวันนี้ โดยยังรักษาความสมบูรณ์ไว้มากที่สุด เมื่อชิ้นงานคู่นี้ได้มาอยู่เคียงคู่กันจึงเป็นภาพที่น่าศรัทธายิ่งนัก

คอลัมน์นี้เป็นพื้นที่แนะนำ Art & Antiques ที่มีคุณค่าหายากเหมาะแก่การลงทุน หรืออย่างน้อยที่สุดต้องสร้างความสุขแก่ผู้ครอบครองได้ เป็น Art Appreciation ในการเสพงานศิลป์หรือนำไปประดับตกแต่งบ้าน งานศิลปะโบราณที่ผมเลือกมาจะต้องมีข้อมูลที่มา มีประวัติความเป็นมา มีชื่อผู้ครอบครองและเป็นของแท้ทุกชิ้น