พระพุทธรูปสุโขทัย (สำริด) หมวดใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตัก 24 นิ้ว พุทธศตวรรษที่ 18

พระพุทธรูปสุโขทัย (สำริด) หมวดใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตัก 24 นิ้ว พุทธศตวรรษที่ 18

พระพุทธรูปสุโขทัย ได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธประติมากรรมที่งดงาม 1 ใน 3 รูปแบบของพระพุทธรูปไทย ได้แก่ สุโขทัย เชียงแสน และอู่ทอง พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสุโขทัยมีความงามสมบูรณ์ลงตัว เป็นผลของพัฒนาการทางศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากลังกา โจฬะ และล้านนา ในยุคต้นสมัยสุโขทัย ต่อมาถูกคลี่คลายและพัฒนาเรื่อยมาผ่านการสร้างสรรค์และความศรัทธาในพุทธศาสนาของช่างฝีมือ จนได้พุทธลักษณะของสุโขทัยบริสุทธิ์ที่ปราศจากอิทธิพลของศิลปะอื่น โดดเด่นด้วยพระพักตร์เรียวรูปไข่ รัศมีเป็นเปลว ปราศจากไรพระศก พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่งเป็นสันงุ้มเล็กน้อย พระกรรณยาว พระโอษฐ์เล็กมีลักษณะคล้ายยิ้มน้อยๆ องค์ประกอบของพระพักตร์และพระวรกายได้สัดส่วน แสดงความหมายของพระพุทธเจ้าที่เปี่ยมด้วยเมตตาแฝงไว้ด้วยความสงบอิ่มเอิบ

พระพุทธรูปสุโขทัยสำริดองค์นี้ สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง เป็นพระหมวดใหญ่ (พระ 3 หมวดสมัยสุโขทัย ได้แก่ หมวดตะกวน หมวดใหญ่ หมวดกำแพงเพชร) ซึ่งหมวดใหญ่ถือเป็น ยุคทอง ของศิลปะสุโขทัย มีลักษณะอ่อนช้อย งดงาม มีชีวิตชีวา โดดเด่นตามแบบพุทธลักษณะสุโขทัยบริสุทธิ์ดังกล่าว อีกทั้งองค์นี้ยังมีสัดส่วนที่ดี เนื้อมวลสารสำริดสมบูรณ์ ไม่มีชำรุด ลักษณะการวางพระหัตถ์ การวางนิ้ว มุมปาก พระพักตร์ พระขนง พระโอษฐ์รับกันทั้งหมด พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเต็ม จึงจัดว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ที่เลอค่า หาได้ยากยิ่งและเป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของนักสะสมเลยก็ว่าได้

Art & Antiques นอกจากให้คุณค่าต่อจิตใจแล้วยังเป็นช่องทางการลงทุนที่สร้างผลกำไรได้อีกทางหนึ่งที่เรียกว่า Passion Investment ผม เอ-จิตรกร มงคลธรรม ในฐานะนักสะสมพรมเปอร์เชีย ผมมองว่าเพียงเรารู้จักคุณค่าของสะสมนั้น ทั้งเรื่องราว ประวัติศาสตร์ที่ผ่านกาลเวลาเป็นร้อยเป็นพันปี นั่นคือสิ่งที่น่าค้นหาและเป็นเสน่ห์ที่คนที่เข้าถึงความงามนั้นอยากครอบครอง