ถึงเวลาปรับเปลี่ยนตามฮวงจุ้ย เตรียมพร้อมรับยุค 9 ธาตุไฟ

ถึงเวลาปรับเปลี่ยนตามฮวงจุ้ย เตรียมพร้อมรับยุค 9 ธาตุไฟ
พลังงานรอบใหญ่ฮวงจุ้ยใกล้เปลี่ยน ส่งผลธุรกิจ และอาชีพรุ่งเรืองเปลี่ยน
พลังงานทางฮวงจุ้ยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาอยู่เสมอ จึงทำให้สถานที่ต่างๆ นั้นไม่สามารถได้รับพลังงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา ลองนึกดูว่าวิชาฮวงจุ้ยนั้นเป็นวิชาที่ถูกค้นพบมายาวนานกว่า 5,000 ปีแล้ว จนถูกแตกแขนงเป็นหลายวิชา ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบราชวังของจีนรวมถึงสุสานของฮ่องเต้อีกด้วย แต่ก็ไม่มีราชวังใดรุ่งเรืองชั่วนิรันดร์ได้เพราะพลังงานทางฮวงจุ้ยนั้นถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

พลังงานทางฮวงจุ้ยสามารถแบ่งรอบของพลังงานเป็นช่วงระยะเวลาตามช่วงปี เดือน วัน และยาม แต่ช่วงรอบพลังงานที่มีระยะเวลานานสุดคือระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งเรียกรอบพลังงานในช่วงเวลานี้ว่า ยุค ยกตัวอย่างพลังประจำยุคของวิชาเฮี่ยงคงปวยแช หรือดาวเหิน เป็นวิชาที่แพร่หลายและนิยมใช้กันมากที่สุดวิชาหนึ่ง พลังงานประจำยุคนั้นคำนวณจากแรง ดึงดูดของดวงดาวที่มีมวลใหญ่สุดในระบบสุริยะจักรวาล นั่นคือดาวพฤหัสบดีที่มีมวลใหญ่กว่าโลกประมาณ 318 เท่า และดาวเสาร์นั้นใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสบดีและมีมวลมากกว่าโลกประมาณ 95 เท่า โดยของหรือวัตถุที่มีมวลมากย่อมมีแรงดึงดูดมาก และในทุกๆ 20 ปี ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะเรียงตัวอยู่ในองศาเดียวกันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ รวมถึงดวงอาทิตย์ในแบบเดียวกันนั้นประมาณทุกๆ 20 ปี จึงเรียกการโคจรที่เรียงกันของดาวดังกล่าวนั้นว่า 1 ยุคย่อย โดยที่จะมีการแบ่งยุคทั้งหมดเป็น 9 ยุคย่อย ยุคละ 20 ปี ซึ่งคิดเป็นเวลา 180 ปี

จากการที่แรงดึงดูดของดาวที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่มีมวลใหญ่สุดและดาวเสาร์ที่มีมวลใหญ่รองลงมานั้น ทำให้พลังงาน ทางฮวงจุ้ยนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้การจัดฮวงจุ้ยนั้นไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองข้ามยุคได้หลายยุคหากไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค รวมถึงอาชีพหรือธุรกิจประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือถดถอยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ สอดคล้องกับพลังงานที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน

การแบ่งยุคตามช่วงเวลามีดังนี้ (ศาสตร์ตังจี่)
ยุค 8 ธาตุดิน (ข่วยคุง)
พ.ศ. 2547-2566 (22 ธันวาคม 2546-21 ธันวาคม 2566)
ยุค 9 ธาตุไฟ (ข่วยลี้)
พ.ศ. 2567-2586 (22 ธันวาคม 2566-21 ธันวาคม 2586)
ยุค 1 ธาตุน้ำ (ข่วยข่ำ)
พ.ศ. 2587-2606 (22 ธันวาคม 2587-21 ธันวาคม 2606)

ช่วงเวลาของฮวงจุ้ยยุคที่ 8 ธาตุดิน ช่วงปี พ.ศ. 2547-2566 ช่วยให้ธุรกิจธาตุดินมีความเจริญรุ่งเรืองสูง ได้แก่ 1) ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอิฐ หิน ปูน ทราย หรือสสารธาตุดินที่เป็นส่วนประกอบหลักในการก่อสร้าง เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทก่อสร้างแล้วขาย บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 2) ธุรกิจประเภทเป็นตัวกลางรองรับความเสี่ยง และธุรกิจที่เป็นจุดรวมของคน เพราะธาตุดินยังเป็นธาตุที่รองรับหรือจุดรวมของทุกสรรพสิ่ง เช่น ธนาคาร บริษัทรักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 3) ธุรกิจประเภทเกี่ยวกับความนิ่งสงบของจิตใจ เพราะธาตุดินเป็นธาตุที่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เช่น ปฎิบัติธรรม สปา ศาสนา สังฆภัณฑ์ ศาลเจ้า เป็นต้น 4) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเก็บกักสะสม เพราะธาตุดินเป็นสสารที่เก็บกักสะสมทับซ้อนกัน เช่น โกดัง คลังสินค้า วัตถุโบราณจากดิน เป็นต้น

ซึ่งช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นอาคารสูงในเมืองอย่าง คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย หรือไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ก็ยังเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับพลังยุค 8 ธาตุดิน ช่วงปี พ.ศ. 2547-2566 อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ปี พ.ศ. 2563 นั้นเป็นช่วงปลายของยุค 8 แล้ว ซึ่งอีกประมาณ 3 ปีจะเข้าสู่ฮวงจุ้ย ยุค 9 นั่นคือฮวงจุ้ยยุคธาตุไฟ แต่สิ่งที่เริ่มได้พบเห็นในปีนี้อย่างชัดเจนคือธุรกิจธาตุดิน เช่น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า ธนาคาร เริ่มมีการเสื่อมถอยลงหรือไม่เติบโตเท่าเดิม ขณะที่ธุรกิจธาตุไฟยุค 9 อย่าง ธุรกิจเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจซื้อ-ขายออนไลน์ การโฆษณาผ่านการใช้สื่ออย่าง You Tube, Facebook, Instagram, TikTok ฯลฯ มีแนวโน้มเติบโต หรือธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ รถพลังงานไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพลังงานจากยุค 8 ธาตุดินเป็นยุค 9 ธาตุไฟ ทั้งสิ้น

เมื่อเข้าสู่พลังยุค 9 เต็มที่ปี พ.ศ. 2567-2586 แล้ว ธุรกิจยุคธาตุไฟก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก ดังนั้นตั้งแต่วันนี้หลายคนควรจะรีบปรับอาชีพหรือธุรกิจให้สอดคล้องกับพลังงานประจำยุค 9 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนั่นเอง โดยจะขอทิ้งท้ายบทความด้วยอาชีพที่เหมาะสมกับยุคที่ 9 จากตำราจีนไว้ให้ดังนี้ อาชีพธาตุไฟนั้นได้แก่ นักวิชาการ ทหาร การศึกษา นักจิตวิทยา วิจารณ์ ผู้พิพากษา อัยการ งานสันทนาการ นางแบบ นายแบบ เสริมสวย ขายชุดเจ้าสาว แต่งหน้า ถ่ายรูป ดอกไม้เทียม ต้นไม้เทียม โฆษณา โทรทัศน์ แว่นตา อาวุธ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แก๊ส เตาไฟ อุตสาหกรรมเคมี นักสืบ หมอดูลายมือ โหวงเฮ้ง จักษุแพทย์ แพทย์โรคหัวใจ เป็นต้น

Krerkwich Kisadapong, Feng Shui Master
Tel : 084 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website : www.flexiplan.co.th