FORTUNE PLACES AND DIRECTIONS OF THE YEAR 2020 AND 2021

FORTUNE PLACES AND DIRECTIONS OF THE YEAR 2020 AND 2021
MULTIMILLIONAIRE THAILAND
โรคระบาด COVID-19 น่าจะอยู่กับโลกช่วงปี 2563-2564 หากคาดการณ์จากระยะเวลาพัฒนาวัคซีนรักษาโรค ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 18 เดือน โดยน่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 ดังนั้นช่วงปีนี้และปีหน้าโรคระบาดอาจจะยังไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจให้ซบเซาและส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเงินกับหลายๆ คน แต่ละคนก็จะต้องคิดวิธีปรับตัวหรือหาหนทางให้สถานะการเงินไม่ขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้ภูมิปัญญาจีนอย่างฮวงจุ้ยก็อาจเป็นช่องทางที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนการเงินให้ดีขึ้นได้

ฮวงจุ้ยสามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาการเงินของธุรกิจได้โดยอาศัยการกระตุ้นทิศพลังธาตุดินที่แสดงความหมายถึงการเพิ่มพูน สะสมโชคลาภ โอกาสทางธุรกิจ และความเจริญรุ่งเรือง โดยโชคลาภธาตุดินประจำปี 2563 จะอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ทำงาน คอนโด อาคารต่างๆ ซึ่งการกระตุ้นพลังงานทิศนี้สามารถทำได้จากการเริ่มวัดหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแต่ละสถานที่จากการยืนที่จุดกึ่งกลางอาคารแล้วเปิดเข็มทิศเพื่อดูว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่บริเวณไหน จากนั้นให้เลือกตั้งสิ่งของเคลื่อนไหวในทิศนี้ เช่น พัดลม เครื่องฟอกอากาศ น้ำเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น โอ่งน้ำล้น น้ำตก น้ำพุ เพื่อให้พลังโชคลาภนั้นเกิดการเคลื่อนไหวกระจายไปทั่วในอาคาร ซึ่งหากบริเวณทิศโชคลาภนี้ มีหน้าต่าง ช่องลม ประตู ก็ควรเปิดให้ลมพัดผ่านเข้าสู่บ้านเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว กระตุ้นโชคลาภให้มากขึ้น

ทั้งนี้ยังสามารถกระตุ้นโชคลาภได้โดยใช้วัตถุธาตุไฟที่เป็นพลังก่อเกิดธาตุดิน โดยการตั้งโคมไฟหรือตั้งไฟกะพริบด้วยโคมสีชมพูหรือสีม่วงแดงให้โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยกระตุ้นพลังงานโชคลาภประจำปีได้ และเมื่อขึ้นปี 2564 ทิศโชคลาภธาตุดินนี้จะย้ายไปอยู่ทิศตะวันตกแทนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้นในปี 2564 ก็จะต้องเปลี่ยนการกระตุ้นพลังงานจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป ทิศตะวันตกแทน ซึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีด้านโชคลาภ โอกาสทางธุรกิจที่ดีในปี 2564

นอกจากการกระตุ้นทิศโชคลาภธาตุดินประจำปีแล้ว ยังสามารถเพิ่มโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยการกระตุ้นทิศโชคลาภธาตุดินประจำเดือน ด้วยการใช้สิ่งของเคลื่อนไหว เปิดหน้าต่าง-ประตู หรือใช้วัตถุธาตุไฟเหมือนการกระตุ้นทิศที่ดีประจำปีได้ เพียงแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศในการกระตุ้นทุกเดือนตามพลังโชคลาภประจำเดือน ซึ่งอาจจะสร้างความวุ่นวายในการปรับเปลี่ยนทุกเดือนให้กับหลายๆ คนได้ สิ่งที่แตกต่างระหว่างพลังทิศโชคลาภประจำปีกับทิศโชคลาภประจำเดือนคือทิศโชคลาภพลังประจำปีจะแสดงผลดีเฉลี่ยในช่วงปีนั้นๆ ซึ่งหากพิจารณาเป็นเดือนแล้วบางเดือนอาจจะมีโชคดีและบางเดือนอาจจะมีโชคร้ายก็ได้ แต่ภาพรวมเฉลี่ยรวมของทุกเดือนรวมกันเป็นปีจะเป็นผลที่ดีเป็นหลัก แต่หากเรากระตุ้นทิศโชคลาภประจำเดือนก็จะแสดงผลดีที่สุดในแต่ละเดือน ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลที่ดีกว่าการกระตุ้นพลังประจำปี เพียงแต่ก็จำเป็นที่จะต้องย้ายและเปลี่ยนแปลงทิศที่ต้องกระตุ้นในทุกช่วงเดือน

อย่างไรก็ตามพลังงานจากทิศโชคลาภทางฮวงจุ้ยเป็นแค่ปัจจัยด้านหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จ และโอกาสต่างๆ นั้นยังต้องอาศัยปัจจัยจากดวงชะตาของแต่ละคนในแต่ละปี รวมถึงความเพียรพยายาม ขยันอดทน เพื่อให้ต่อสู้ผ่านวิกฤตในช่วงปีร้ายนี้ไปให้ได้

Krerkwich Kisadapong, Feng Shui Master
Tel : 084 141 446602 329 1336
Email : [email protected]
Website : www.flexiplan.co.th