เมืองไทยประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

เมืองไทยประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน รวมพลังแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมกันนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ทั้ง 25 จังหวัดในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกด้วย


Read More : www.muangthai.co.th