ทิพยประกันชีวิต ร่วมลงนาม MOU สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทิพยประกันชีวิต ร่วมลงนาม MOU สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (ลำดับที่3จากขวา) และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ลำดับที่2จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

Read More : www.dhipayalife.co.th