ทิพยประกันชีวิต กิจกรรมวันเด็ก 2563 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

ทิพยประกันชีวิต กิจกรรมวันเด็ก 2563 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (ลำดับที่4จากซ้าย) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย มอบน้ำดื่ม ถุงผ้า และอุปกรณ์การเรียน โดยมี นาวาอากาศหญิง พนิตตา บัวทอง รองหัวหน้าส่วนกิจการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย (ลำดับที่3จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)