ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินถวายผ้าป่าทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินถวายผ้าป่าทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

โดยทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ดังกล่าวเกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำบุญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีบริษัททิพยประกันชีวิตและธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพหลัก และได้รับพระเมตตาจากสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งปลียอดขององค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์มีความสูง4 เมตร. ใช้ทองคำน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 41,752.32 กรัม เป็นเงินรวมกว่า 61 ล้านบาท