ทิพยประกันชีวิต ร่วมพิธีออกรางวัลสลากออมสิน 5 ปี ครั้งที่ 2/2563

ทิพยประกันชีวิต ร่วมพิธีออกรางวัลสลากออมสิน 5 ปี ครั้งที่ 2/2563

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพร่วมเป็นกรรมการพิธีออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่