ทิพยประกันชีวิต มอบเจลล้างมือให้ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทิพยประกันชีวิต มอบเจลล้างมือให้ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โดยมีดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่