ธอส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

ธอส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เข้าร่วมพิธี ซึ่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้บริหารและพนักงานธนาคารได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.ghbank.co.th
Facebook : www.facebook.com/ghbank
Call Center : 0-2645-9000