ธอส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ธอส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมในพิธี ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงการเงิน ศูนย์พระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่