ชมรมกอล์ฟ ธอส.จัดกิจกรรม CSR มอบบ้านให้กับชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้ ณ จังหวัด เพชรบุรี

ชมรมกอล์ฟ ธอส.จัดกิจกรรม CSR มอบบ้านให้กับชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้ ณ จังหวัด เพชรบุรี

ชมรมกอล์ฟธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดยคุณศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ได้จัดกิจกรรม CSR มอบบ้านให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งบ้านได้ถูกไฟไหม้จนเกิดความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งชมรมกอล์ฟได้สมทบทุนสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ทำให้ผู้ยากไร้มีบ้านที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และสอดรับกับพันธกิจของธนาคาร”ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยมีผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี