เขตประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ฯ ประจำปี 2563

เขตประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ฯ ประจำปี 2563

คุณพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์ ผู้จัดการเขตประจวบคีรีขันธ์ คุณกนกพรรณ จันทร์ขาว ผู้จัดการสาขาหัวหิน คุณชัยวุธ สังข์ถาวร ผู้จัดการสาขาประจำสำนักงานเขตฯ พนักงานสำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสาขาหัวหิน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2563 ซึ่งธนาคารฯได้ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณเอม คี้เทียนฮี้ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีคุณประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการส่งมอบฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ตามภารกิจหลักของธนาคารฯ ในการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”