เขตกรุงเทพ-ตะวันตก จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยฯ ประจำปี 2563

เขตกรุงเทพ-ตะวันตก จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยฯ ประจำปี 2563

คุณวันชัย พงศ์บุญชู ผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณเกษม ปารีพันธ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-ตะวันตก คุณเสนาะ พูลผล ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-เหนือ คุณบดินทร์ เยาวภาคย์โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณมณฑา พันธ์ชนะชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณนฤมล รุ่งเรือง ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-ตะวันออก คุณชนากานต์ จิตบริบูรณ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตกรุงเทพ-ใต้ ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม ส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2563 ซึ่งธนาคารฯได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาว นาฬิกา ปฏิทิน และเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีคุณณัฎฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการส่งมอบ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นสักขีพยานในการมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจหลักของธนาคาร ในการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”