ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนงาน GLAMPING FESTIVAL 2020 ร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองหัวหิน

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนงาน GLAMPING FESTIVAL 2020 ร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองหัวหินบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสนับสนุนงาน “Pepsi presents Glamping Festival 2020” ไลฟ์สไตล์ เฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองหัวหิน โดยที่ทิพยประกันชีวิตร่วมมอบความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่ร่วมงานนี้ พร้อมทั้งแจกความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวม 20,000,000 บาท ให้แก่ผู้โชคดี โดยมี คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด และคุณพุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ร่วมมอบรางวัล เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ True Arena อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์