7 กลยุทธ์ ลงทุนระยะยาว ช่วยให้คุณเข้าใจและพร้อมสำหรับอนาคตได้มากขึ้นกว่าเดิม

7 กลยุทธ์ ลงทุนระยะยาว ช่วยให้คุณเข้าใจและพร้อมสำหรับอนาคตได้มากขึ้นกว่าเดิม

1. วางแผนให้มีชีวิตที่ยืนยาว เก็บออมให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอ
สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ Aging Society จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทำให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น วันนี้คนที่มีอายุ 65 ปี มีโอกาสอย่างมากที่จะมีอายุยืนถึง 80 ปี หรืออาจจะยาวถึง 90 ปี ขณะที่มีการศึกษาแสดงผลว่า ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังไม่เตรียมพร้อมทางการเงินที่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ

ผลการสำรวจข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 41% ของประชากรไทย ยังไม่ได้ออมเงิน หรือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และอีก 29% ยังคงมีหนี้สินในช่วงอายุ 60 ปี ดังนั้น เราควรจะเริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการออมให้มากขึ้น การลงทุนอย่างมีวินัย และ วางแผนเผื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 

2. เงินฝากอาจไม่ใช่ทางเลือกปลอดภัยที่สุดเสมอไป แต่...นักลงทุนหลายๆ คนยังคงคิดแบบนั้น
สินทรัพย์ประเภทเงินสด (เงินฝาก) ไม่ได้เป็น “สินทรัพย์ที่หลบภัย” อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงมีคนจำนวนมากที่เน้นออมเงินส่วนเกินในเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลัก

3. ลงทุนต่อเนื่องการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่สุดที่ทำให้ลงทุนมีประสิทธิภาพ
การนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Reinvest) ช่วยให้การลงทุนสร้างผลตอบแทบต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก Power of Compounding หรือ พลังของอัตราผลตอบแทนทบต้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว

4. ไม่ควรมีอคติ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนโดยใช้ความรู้สึก
การลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย เป็นข้อผิดพลาดสำคัญของนักลงทุนที่มีอคติ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เสียโอกาสการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์ และการยึดมั่นในแผนการลงทุนที่ตั้งใจไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน และฟื้นตัวเร็วกว่าลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว  

5. มองระยะยาว และไม่ไขว้เขวความผันผวนเป็นเรื่องธรรมดา อย่าตื่นตระหนัก
เตรียมตัววางแผนรับมือในช่วงตลาดมีความผันผวนซึ่งเป็นเรื่องปกติให้ผ่านไปได้ แล้วทุกอย่างจะกลับมาสดใสเอง จากสถิติในช่วง 17 ปี ของตลาดหุ้นไทย พบว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผลตอบ แทนรายปีลดลง 7 ครั้ง แต่อัตราผลตอบ แทนเฉลี่ยรายปีในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเป็นบวก 10.10% 

6. ต้องกระจายเงินลงทุนการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในและระหว่างประเทศหลายครั้ง และยังมีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย ที่เราผ่านมันมาทั้งหมดได้นั้น เป็นผลงานจากการที่เรากระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายสินทรัพย์เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ Asset allocation concept ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นกลยุทธ์ของผู้ชนะที่แท้จริง

7. ลงทุน ลงทุน และลงทุนหักห้ามใจ...อย่าให้ความผันผวนชั่วคราวทำให้คุณหวั่นไหว
การสร้างผลตอบแทนโดยการพยายามจับจังหวะตลาดเป็นสิ่งทีทำได้ยากและอาจสร้างผลเสียได้มากกว่าผลดี อารมณ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างมาก ในภาวะตลาดตกต่ำเพราะฉะนั้นในมุมมองการลงทุนระยะยาว การจัดการบริหารความเสี่ยงน่าจะส่งผลให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตดีขึ้น ในขณะที่ตลาดสามารถมีวันที่แย่หรือแม้กระทั่งปีที่แย่ ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะประสบกับความสูญเสียหรือขาดทุน ถ้ามีช่วงระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอ