JATURONG SURIYASASIN WHO WORKS WITH VISION TO ACHIEVE SUCCESS REFLECT THE MODERN OF MEA

JATURONG SURIYASASIN WHO WORKS WITH VISION TO ACHIEVE SUCCESS REFLECT THE MODERN OF MEAหากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ Metropolitan Electricity Authority (MEA) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วงที่ผ่านมา หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับ คุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน ในฐานะโฆษกของ MEA ผู้ที่ออกสื่อต่างๆ บ่อยครั้งเพื่อแถลงความชัดเจนในเรื่องนโยบายภาครัฐและงานบริการแก่ประชาชน ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ MEA กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรที่ดูแลระบบไฟฟ้าเมืองมหานครด้วยบุคลิกของนักคิด ศึกษาจนรู้ลึกรู้จริง มีความเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าทำ มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทันสมัยในโลกแห่งเทคโนโลยี จึงถือเป็นบุคลากรคุณภาพที่ครบเครื่อง 

“ผมได้มีโอกาสทำงานหลายสายงานใน MEA ทำให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ผ่านมาประชาชนรับรู้ว่า MEA ให้บริการไฟฟ้า ซึ่งเราได้ยกระดับการดูแลลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆ จนวันนี้ในหลายๆ เรื่องถือว่าเราทำได้ดีในระดับมาตรฐานสากล แต่ยังมีงานอีกหลายด้านที่เราทำแต่คนไม่ค่อยรู้เหมือนการปิดทองหลังพระ ซึ่งผมเห็นว่าองค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ต่อสังคม ให้รับทราบจึงจะเสริมความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเข้าไปอยู่ในใจประชาชนได้ อย่างเช่นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของกรุงเทพฯ ด้วย Smart Metro Grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานครแบบครบวงจรในการใช้ระบบ Smart Meter ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รองรับอุปกรณ์ IoT Metering Platform ระบบควบคุมและบริหารจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชนยิ่งขึ้น และการพัฒนา Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ เพิ่มความเชื่อถือได้สูงสุดของระบบจำหน่ายของ MEA ในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ลงทุนกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อความเพียงพอและมั่นคงของระบบไฟฟ้า สร้างความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงามให้กับกรุงเทพฯ รวมถึงปริมณฑล ทั้งยังจัดทำ MEA EV Application ให้บริการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และข้อมูลการชาร์จของผู้ใช้งาน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศ ปัจจุบัน MEA มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถ EV รวม 14 สถานี รวมถึงยังให้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยด้วย 

และในขณะที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 MEA ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล และปรับเปลี่ยนงานบริการต่างๆ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ New Normal ทั้งวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การยกระดับคุณภาพงานบริการในรูปแบบออนไลน์ตลอด 24 ชม. เช่น MEA Smart Life Application แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า ทั้งตรวจสอบชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประกาศดับไฟล่วงหน้า MEASY บริการขอใช้ไฟฟ้า รู้ค่าใช้จ่ายได้ทันที ชำระเงินออนไลน์ ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน MEA e-Bill รักษ์โลกไปกับ MEA ด้วยการรับเอกสารออนไลน์ ผ่าน SMS หรือ Email หลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดการใช้กระดาษ ทั้งหมดก็เพื่อมอบความสะดวกสบายและการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากงานบริการประชาชนแล้ว เรายังใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าของ MEA ที่มีบุคลากรที่เป็น Professional มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยที่สุด ทำให้วันนี้ MEA ขยายขอบข่ายงานสู่ธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้มากขึ้น ด้วยบริการยุคใหม่ต่างๆ เช่น สร้างทีมบริการเป็นบุคลากรช่างไฟฟ้าเข้าไปฝังตัวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เรียกว่า MEA Now คอยดูแลระบบจ่ายไฟให้มั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหารวดเร็วทันเหตุการณ์สำหรับนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ MEA Better Care Services เป็นการขยายบริการเข้าไปดูแลระบบไฟฟ้าครบวงจรหลังมิเตอร์ของลูกค้า ซึ่งปกติในส่วนนี้เจ้าของสถานที่หรือลูกค้าต้องดูแลเอง โดย MEA Better Care Services เปิดรับสมัครสมาชิกและคิดค่าบริการเป็นรายปี โดย MEA จะเข้าไปดูแลให้ทั้งหมด หากมีเหตุขัดข้องเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ทั้งซ่อมแซม แก้ปัญหาไฟขัดข้อง ให้คำปรึกษา บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องและเทคโนโลยีทันสมัยโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าด้วยกล้อง THERMO-SCAN ประกันคุณภาพการให้บริการ ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถลดปัญหาไฟดับ ไฟกะพริบ ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเสถียรภาพ ปัจจุบันผมได้ลงพื้นที่เชิญชวนภาคธุรกิจต่างๆ มาใช้บริการซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี มีลูกค้าเจ้าของธุรกิจ ทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และภาคราชการ สมัครเป็นสมาชิก นอกจากนี้ MEA ไม่เพียงให้ความสำคัญกับงานบริการและธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนเสมอมา อย่างเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานจากโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินก็นำไปปักเป็นแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล เสริมด้วยโครงการปลูกป่าชายเลนและสร้างแนวป้องกันธรรมชาติอนุบาลสัตว์ทะเล โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาด รวมถึงโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ที่รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ทดสอบและประเมิน เพื่อรับหนังสือรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้สามารถประกอบอาชีพงานช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังได้เข้าร่วมให้บริการงานไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่านแอป MEA e-Fix เสริมสร้างรายได้เป็นเครือข่ายตัวแทน MEA ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ”

จะเห็นว่า MEA นั้นมีภารกิจที่สำคัญมากมาย หลายโครงการหรือธุรกิจดังกล่าวข้างต้นท่านรองผู้ว่าจาตุรงค์มีส่วนได้รับผิดชอบดูแล ซึ่งการทำงานที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดี ได้รับความเชื่อถือและการสนับสนุนได้นั้น ต้องมีหลักในการทำงานและเป้าหมาย “สำหรับแนวคิดการทำงานของผม ไม่ว่าเราทำอะไรต้องเรียนรู้งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อให้รู้จริง ความซื่อตรงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด MEA เองประกาศตนเป็นองค์กรโปร่งใส ซึ่งก็ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมมาโดยตลอด เราในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่เป็น Role Model เราจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เราก็ต้องพัฒนาการทำงานกึ่งนอกกรอบพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแข่งขันในอนาคต ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ต้องฉับไว ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อมอบบริการที่ดีรวดเร็ว ผมเชื่อว่าด้วยพื้นฐานองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมั่นคงยาวนานกว่า 62 ปี ศักยภาพบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทำให้แบรนด์ MEA จะได้รับการตอบรับอยู่ในใจประชาชนระดับต้นๆ Top 5 ของประเทศไทยได้”

นี่คือภาพรวมของ MEA ยุคใหม่ ชัดเจนในความเป็นองค์กรทันสมัยพร้อมเดินหน้าพัฒนา ล้ำไปด้วยเทคโนโลยี แนวคิดและวิสัยทัศน์ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรมืออาชีพที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ให้กับคนไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้ได้รับการยอมรับเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศและบนเวทีโลกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
Tel : 1130
Website : www.mea.or.th