ธอส. คว้ารางวัล Global Performance Excellence Award 2020 Best in Class ในระดับภูมิภาค Asia Pacific

ธอส. คว้ารางวัล Global Performance Excellence Award 2020 Best in Class ในระดับภูมิภาค Asia Pacific

Asia Pacific Quality Organization, Inc(APQO) ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award 2020 : GPEA ระดับ Best in Class ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในระดับภูมิภาค Asia Pacific ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ธอส. ถือเป็น 1 ใน  2 องค์กรของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้หลังจากที่เว้นว่างไปถึง 18 ปี และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้ ธอส. ก้าวขึ้นไปอีกระดับของการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนและสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทำงานและผลการดำเนินงานของ ธอส. ทัดเทียมกับองค์กรระดับโลก ทั้งนี้ Asia Pacific Quality Organization, Inc(APQO) เป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำหน้าที่รวบรวมสมาคมวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้ได้รับรางวัล เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และธุรกิจของแต่ละประเทศ หรือภูมิภาคให้ดีขึ้น