โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ จากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ติดตามข้อมูล Modernform เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.modernform.co.th
Facebook : Modernform Furniture
Instagram : Modernform Furniture
Line : @Modernform
Tel : 02 094 9999