สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ OCEAN AIR PLUS แถมฟรีฟิลเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท และการรับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี พร้อม ON-SITE SERVICE 25,000 บาท

สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ OCEAN AIR PLUS แถมฟรีฟิลเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท และการรับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี พร้อม ON-SITE SERVICE 25,000 บาท
สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ OCEAN AIR PLUS แถมฟรีฟิลเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท และการรับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี พร้อม ON-SITE SERVICE 25,000 บาท